Udržitelnost

Udržitelnost dnes přestává být výraznou přidanou hodnotou, ale stává se rychle základní podmínkou pro úspěšný provoz firmy.

Hosté jsou také kritičtější a chtějí vědět, jak firma pomáhá zlepšovat svět. Dobrou zprávou je, že udržitelnost je správná a přináší příležitosti. Co děláte pro zvýšení udržitelnosti svého firemního provozu? 

Horkým tématem se stává omezení odpadů, což může znamenat i (finanční) výhodu. Fantastickou ukázkou je program firmy Sodexo s názvem „At Your Request®“. Sodexo nabízí pacientům výběr z nemocničního menu, takže je strava pro ně chutnější, zmenšuje se množství odpadů (vyhazování jídla je každodenní skutečností v mnoha nemocnicích) a pacienti se rychleji zotavují!

Factory Products 2