Roel Harthoorn

Roel Harthoorn pracuje ve společnosti Farm Frites více než 10 let. V současnosti zastává pozici projektového manažera v oddělení dodavatelského řetězce. Mimo své každodenní pracovní povinnosti je rovněž předsedou nizozemské pracovní rady.

„Na práci ve Farm Frites mě nejvíce přitahuje kolegialita, úžasné produkty a intenzivní zaujetí každého pracovníka. Rozmanitost a různé úrovně kontaktů dělají mou práci výjimečnou. Podle projektu, na kterém pracuji, přijdu do kontaktu s mnoha různými odděleními v rámci společnosti. Jsem ale též v pravidelném kontaktu s lidmi mimo Farm Frites, například s našimi dodavateli a poskytovateli logistických služeb.“

Roel

„Ve společnosti Farm Frites jsem začal pracovat v roce 2005 jako člen oddělení IT. Během práce v tomto oddělení jsem spolupracoval na různých informačních řešeních, která se dodnes ve firmě používají. Dobrou ukázkou těchto řešení je sledování koncových produktů pomocí čárových kódů a integrace informačních systémů s chladicími prostory.  Mnoho hodin jsem také věnoval funkcionalitě aktuálního systému ERP s názvem QAD!“

„Když jsem poté začal pracovat v oddělení dodavatelského řetězce, podílel jsem se na zvýšení přehlednosti a spolehlivosti systému skladování. Kromě toho se nám podařilo změnit způsob objednávání obalových materiálů a snížit tak dodací lhůty. Zastupovat plánování a logistiku v nákupním tendru na obaly na čerstvé hranolky bylo také neuvěřitelně zajímavé a poučné.“

„Žádné dva dny nejsou ve společnosti Farm Frites stejné! Vše se zde neustále vzrušujícím způsobem rozvíjí a díky tomu se toho můžete spoustu naučit a nabízí se spousta příležitostí k osobnímu rozvoji. Nové výrobní závody v Oudenhoornu jsou dokladem ještě většího stupně soudržnosti a spolupráce. To je obrovskou vzpruhou!“