Suroviny, výroba a potravinářské odpady

99,8% všech našich odpadních toků se znovu používá. Pouze malá část našeho odpadu jde do spalování a dokonce i toto spalování obnovuje energii. 50% našeho odpadu je opět použito ve formě krmiv pro dobytek nebo suroviny pro jiné průmyslové odvětví. Zbytek je štěpen nebo kompostován. Přibližně 1% je recyklováno.

 

Energie

 

 Více informací naleznete v naší Zprávě o udržitelnosti pro rok 2021.