Prohlášení o akrylamidu

Co je akrylamid?

Akrylamid je látka, která samovolně vzniká při zahřátí potravin s vysokým obsahem škrobu na vysokou teplotu (více než 120 °C). Mezi produkty obsahující akrylamid patří smažené bramborové výrobky, například hranolky či bramborové lupínky, káva, perník, snídaňové cereálie, chléb (především toustový), sušenky a krekry. Čím vyšší je obsah cukru v těchto produktech, tím je větší pravděpodobnost, že v nich bude vznikat akrylamid.

Jaká rizika jsou spojena s akrylamidem?

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provedl detailní výzkum týkající se všech potenciálních nebezpečí souvisejících s výskytem akrylamidu v potravinách. V testech se prokázalo, že akrylamid je škodlivý pro zvířata. I když je výzkum týkající se vlivu akrylamidu na člověka zatím velmi omezený, odborníci se na základě těchto testů domnívají, že konzumace akrylamidu může být škodlivá i pro člověka a vede ke zvýšenému riziku rakoviny. Další vývoj v rámci uvedených studií pečlivě sledujeme a v případě potřeby přijmeme potřebná opatření.  

Co vyplývá z nové právní úpravy týkající se akrylamidu?

Podle Evropské komise je v současnosti koncentrace akrylamidu v potravinách příliš vysoká. Od 11. dubna 2018 dále platí nové směrnice, které se zaměřují na snížení této koncentrace. Uvedené směrnice platí pro všechny firmy působící v oblasti gastronomie a pro výrobce potravin. Pokud jde o hranolky, obsah akrylamidu nesmí překročit hodnotu 500 gramů na kilogram.

Splňují hranolky Farm Frites kritéria aktuálně stanovená v legislativních normách Evropské unie?

Hranolky Farm Frites naprosto vyhovují novým standardům: evropské směrnice plně podporujeme. Námi nabízené zboží je v pořádku a na trh dodáváme bramborové výrobky, které bez problémů splňují tzv. referenční úrovně.

Jak společnost Farm Frites minimalizuje rizika spojená s akrylamidem?

  • K výrobě svých produktů používáme pouze brambory s nízkým obsahem cukru.
  • Obsah cukru výrazně vzroste, pokud jsou brambory skladovány při nízké teplotě. To vede k mnohem rychlejšímu vzniku akrylamidu při pečení nebo smažení. Společnost Farm Frites skladuje brambory v přísně řízených podmínkách, díky kterým je tvorba cukru pod kontrolou.  
  • Máme velmi přísná pravidla pro vstupní výběr: všechny dodávky brambor se pečlivě kontrolují z hlediska barevných a jiných defektů, a teprve poté vstupují do výrobních závodů.
  • Během výroby se celé brambory umyjí a nakrájené hranolky se poté blanšírují. V tomto procesu se z brambor odstraní většina cukru. Jde o nejúčinnější způsob snížení obsahu cukru na co nejmenší míru.

Jak se mohu vyhnout nebezpečným důsledkům akrylamidu?

Zcela se vyhnout nebezpečí, které akrylamid přináší, je téměř nemožné. Budete-li však pečlivě dodržovat pokyny pro přípravu a smažení brambor, zajistíte tím výrazné snížení obsahu akrylamidu.

Pokyny na všech obalech Farm Frites každý den prověřujeme v rámci výrobních kontrol. Pokud dodržíte pokyny ke smažení uvedené na obalu, ubezpečujeme vás, že naše hranolky budou mít správnou texturu, budou chutné, křupavé a budou mít krásnou barvu. Kvalitní produkty jsou naším největším bohatstvím. Proto neustále zlepšujeme všechny fáze výrobního procesu. Jestliže zaznamenáme sebemenší známku, že je třeba provést změny v oblasti křupavosti, textury, chuti nebo barvy, okamžitě přijmeme potřebná opatření.

Produkty Farm Frites však vždy budou polotovary. Domníváme se proto, že je důležité koncové uživatele informovat o způsobu smažení. Chceme, aby si každý zákazník mohl vychutnat perfektně usmažené hranolky bez jakýchkoli obav!

Proto ve společnosti Farm Frites pravidelně pořádáme školení, na nichž zákazníkům v maximální míře pomáháme a radíme. Další tipy a informace mohou naši zákazníci a koncoví uživatelé nalézt v našich „Zlatých pravidlech smažení“, případně mohou navštívit stránky www.goodfries.eu, jež jsou iniciativou ze strany asociace EUPPA.

 Máte otázky?

Napište nám na adresu  Questionnaires@farmfrites.com

 

Category