Rosteme a držíme spolu

Rádi bychom vám poskytli aktuální reakci společnosti Farm Frites na globální vypuknutí viru COVID-19. Naší první prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců. Dodržujeme všechny vládní pokyny, abychom co nejvíce minimalizovali dopady a šíření viru prostřednictvím pečlivých kontrolních činností.

Zároveň si plně uvědomujeme, že naši zákazníci právě nyní zažívají nebývalou míru nejistoty. V mnoha částech světa naši zákazníci v oblasti stravovacích služeb zaznamenávají drastický pokles hostů nebo dokonce povinné uzavření jejich provozů.

I přes současnou situaci bychom chtěli zdůraznit, že jsme připraveni a jsme zde pro naše zákazníky. Stále můžeme přijímat objednávky a dodávat včas. Farm Frites má v současné době dostatečnou skladovou a logistickou kapacitu pro splnění veškerých požadavků. Jsme samozřejmě rádi, že můžeme pomoci zákazníkům, kteří chtějí tvořit další zásoby, abychom se vyhnuli možným logistickým problémům.

V těchto mimořádně těžkých časech jsme vám plně k dispozici. Kolegové z Farm Frites jsou tu a jsou vaší podporou. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás, prosím kontaktovat nebo pošlete e-mail na adresu info@farmfrites.com.

 

Společně se tak budeme zabývat výzvami, které nás čekají.

Category