Sustainability Report 2018

Zpráva o udržitelnosti Farm Frites 2018

Péče o přírodní prostředí je pro nás nesmírně důležitá - koneckonců je to zdroj života na naší planetě. Poptávka po klíčových půdních zdrojích však neustále roste. Za posledních 40 let se potřeby lidí rychle zvyšovaly a využíváme 3krát více přírodních zdrojů, 27krát více minerálů a 12krát více fosilních paliv.

Nastal čas na opatrnější jednání, a to nejen jednotlivci, ale především společnostmi. Farm Frites se cítí zodpovědná za náš domov, kterým je země. Proto podnikáme řadu iniciativ zaměřených na snížení spotřeby přírodních zdrojů v našich továrnách.

Představujeme vám pátou zprávu o udržitelném rozvoji v naší společnosti. Rozsah zprávy zahrnuje Farm Frites Holding BV a Farm Frites International BV spolu s jejich dceřinými společnostmi. Je v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI).

Přečtěte si nejdůležitější data udržitelného rozvoje pro rok 2018:

Shrnutí zprávy o udržitelnosti  zde..