Naše vedení

Warden Zuketto

 Warden Zuketto, generální ředitel (CEO)

"Jsem nesmírně pyšný na "naše"rodinné podnikání, na naše zaměstnance a na naše výrobky. Podnikání je v našich genech a každodenně ho podněcujeme. Spolupracujeme na základě důvěry, respektu a naslouchání svým kolegům - to je klíč. Domníváme se, že jsme vlastníky našich úkolů a přebíráme za ně plně odpovědnost. To vše vede k skvělému výsledku! Přátelé, hranolky a zábava, to je to, o co usiluji."

Leon Boer

Leon Boer, ředitel nákupu brambor

„Znalosti skupiny Farm Frites v oblasti brambor jsou nejlepší v celém odvětví. Náš dodavatelský řetězec je pevně integrovaný a s jeho pomocí produkujeme nejkvalitnější výrobky, z čehož mají prospěch farmáři, partneři a zákazníci. Naše farmářská minulost tvoří nejlepší základ pro partnerství s našimi dodavateli. Rozumíme bramborům, jsme V BRAMBORÁCH JEDNIČKY!“

 

Eric Van Steekelenburg

Eric van Steekelenburg, finanční ředitel

„Pro mě představuje Farm Frites dynamiku. Nejen kvůli neustále se měnícím vlivům v rámci zemědělství, ale také proto, že se neustále rozvíjíme. Společnost Farm Frites má velký růstový potenciál a naše globální expanze je opodstatněná. Zaměstnanci se aktivně zapojují, máme velkou snahu se neustále zlepšovat. Každý den ve společnosti Farm Frites představuje výzvu, které se s velkou energií věnuji.“

Pieter Kruithof 0

 Pieter Kruithof, ředitel pro provoz a sdílené služby (Shared Services)

"Pro mě Farm Frites znamená podnikání, výzvy a týmovou práci. Neustále se snažíme vyrábět ty nejlepší a nejkvalitnějšíí produkty z brambor." Ve výrobním procesu je bezpečnost vždy prioritou jak pro naše zákazníky tak pro naše zaměstnance. Současně se stáráme o naši planetu. Toto náročné prostředí mi dává energii ke zlepšení každý den."