Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Farm Frites

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny online služby a interaktivní služby, které společnost Farm Frites nabízí.

Farm Frites přikládá velký význam kvalitě v nejširším slova smyslu. Není třeba říkat, že to platí i pro ochranu soukromí a osobních údajů. S těmito daty budeme vždy zacházet velmi opatrně a uděláme vše pro to, abychom zajistili, že tato data nebudou použita nezákonně. To znamená, že osobní údaje budou použity pouze k účelům, pro které byly odeslány společnosti Farm Frites.

V těchto zásadách o ochraně osobních údajů najdete informace o tom, jak zacházíme s vašimi osobními údaji zpracovanými v souvislosti s našimi obchodními a marketingovými aktivitami (propagace a komunikace e-mailem, telefonem, na našich webových stránkách a na našich profilech na stránkách sociálních sítí, vedení a statistiky).

 

Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich údajů?

Základem zpracování osobních údajů je čl. 6 sekce 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation) a v závislosti na prováděných činnostech:

 1. uzavření a plnění smlouvy se společností Farm Frites
 2. dodržování zákonných povinností Farm Frites (např. Vystavení faktury)
 3. Oprávněný zájem Farm Frites (přímý marketing jejich produktů a služeb nebo plnění smlouvy uzavřené s Farm Frites vaším jménem jako třetí strany, pokud je stranou smlouvy jiný subjekt
 4. Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení na vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, je právním základem také čl. 10 zákona o poskytování elektronických služeb a čl. 172 zákona o telekomunikacích.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR).

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Telefonicky: 59 86 37 500

e-mailem na následující adresu: rodo@farmfrites.pl

dopisem: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork

 

Obecné kontaktní informace: info@farmfrites.com   

0031 (0) 181 466888

0031 (0) 181 461350

 

Kdo bude správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je FARM FRITES CENTRAL EASTERN EUROPE Sp. z o. Ó. zapsaná u Okresního soudu Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII obchodní divize Národního soudního rejstříku pod čís. 0000763682

NIP: 8411724301. Sídlo: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork, což je pobočka zahraničního společnosti FARM FRITES INTERNATIONAL BV BESLOTEN VENNOOTSCHAP se sídlem v Nizozemsku, Oudenhoorn, Molendijk č. 108, kód 3227 CD, pošta Oudenhoorn, registrovaná u Handelsregister pod číslem 24180852 (Farm Frites).

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje? Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich údajů?

Vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Farm Frites, tj. kontaktovat vás telefonicky a e-mailem v souvislosti s aktuálními obchodními aktivitami, abychom vám představili nové produkty a služby přizpůsobené vašim potřebám, za účelem marketingu naše produkty a služby, vedení komunikace a propagace, jako součást fanouškovského věku na Facebooku a na profilu na YouTube a pro související analýzy a statistiky.

Právní základ: čl. 6 s 1 lit. f) GDPR

Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení na vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, zpracováváme osobní údaje na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Souhlas lze kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním.

Právní základ: čl. 6 s 1 lit. a) GDPR, čl. 10 zákona o poskytování elektronických služeb a čl. 172 zákona o telekomunikacích.

 

Je poskytnutí osobních údajů povinné nebo dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné a vy nejste povinni je poskytnout, ale neposkytnutí údajů znemožní dosažení daného účelu zpracování. Například poskytnutí osobních údajů pro příjem marketingových sdělení je dobrovolné, ale nezbytné pro příjem sdělení.

Poskytování údajů v rámci profilů Farm Frites na sociálních sítích Facebook a YouTube za účelem komunikace a propagace a pro statistické účely je dobrovolné a probíhá prostřednictvím používání daného profilu, např. zasíláním komentářů.

 

Komu můžeme předávat vaše údaje?

Vaše údaje můžeme sdělit příjemcům ve formě společností, které s námi spolupracují a plní úkoly naším jménem a pro nás, např. Poskytovatelé IT služeb. V takovém případě je s těmito subjekty uzavřena dohoda o zajištění bezpečnosti vašich údajů. Vzhledem k tomu, že se tyto entity často mění, nejsme schopni předložit jejich úplný seznam, pokud chcete vědět, s kým aktuálně spolupracujeme, můžete se na něj kdykoli zeptat.

Vaše údaje mohou být také za níže popsaných podmínek zpřístupněny společnostem Facebook Ireland Limited (správce Facebooku) a Google Ireland Limited (správce YouTube - v případě uživatelů služeb Google v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku). Osobní údaje zveřejněné v souvislosti s komunikací na výše uvedených webových stránkách (např. Údaje autora komentářů na stránce fanoušků) mohou být také k dispozici ostatním uživatelům těchto webových stránek.

Vaše údaje můžeme také předat orgánům oprávněným je přijímat na základě zákonných ustanovení.

 

Budou vaše osobní údaje předány třetí straně mimo Evropský hospodářský prostor?

Ne

 

Podléhají vaše osobní údaje automatizovanému rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou podléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování souvisejícího s automatizovaným rozhodováním.

Cookies a další podobné technologie

Farm Frites používá na svých webových stránkách soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládá webový prohlížeč na žádost našich webových stránek. K tomu dochází, když navštívíte webovou stránku Farm Frites. Prohlížeč pak vrátí obsah cookies pokaždé, když navštívíte náš web. Tento proces je nezbytný k zajištění funkčnosti a účinnosti webových stránek.

Cookies uložené na webových stránkách jsou funkční soubory. Zajišťují řádné fungování webových stránek. Používají se například k zapamatování informací v kontaktním formuláři nebo ke čtení nastavení prohlížeče za účelem přesného zobrazení webové stránky na obrazovce.

Soubory cookie lze také použít k identifikaci prohlížeče a návštěvy uživatele. Na tomto základě můžeme analyzovat způsob, jakým se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách, a měřit účinnost online reklamních kampaní. Tyto typy cookies jsou také známé jako analytické soubory. Neodhalují vaši identitu, pouze způsob, jakým používáte náš web.

Díky cookies můžeme také zobrazovat relevantní reklamy na základě chování uživatele při procházení.

Při vstupu na naše webové stránky se vás ptáme na možnost použití určitých typů cookies.

V případě cookies používaných s vaším souhlasem můžete svůj souhlas kdykoli odvolat úpravou nastavení cookies ve vašem prohlížeči.

Další informace o souborech cookie a podobných technologiích naleznete níže.

Facebook Pixel

Aby mohla Farm Frites provádět efektivní marketingové kampaně, používá plugin „Facebook Pixel“ poskytovaný sociální sítí Facebook spravovanou společností Facebook Ireland Limited.

Facebook Pixel je úryvek kódu na našich webových stránkách.

Umožňuje analýzu akcí, které uživatelé provedli na našich webových stránkách, a na tomto základě zobrazování personalizovaných reklam na našich profilech na Facebooku (např. Jako součást sponzorovaných reklam). Změnu nastavení ochrany osobních údajů je možné provést po přihlášení na Facebook nebo správou cookies ve webovém prohlížeči, který používáte.

Google Analytics

Aby mohla společnost Farm Frites monitorovat používání našich webových stránek a zvyšovat uživatelský komfort, používá nástroj pro analýzu statistik webového serveru - Google Analytics, který poskytuje společnost Google Ireland Limited - pro uživatele služeb Google v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku. Informace shromážděné pomocí cookies z Google Analytics jsou registrovány společností Google takovým způsobem, že nemohou být spojeny s konkrétní osobou. Společnost Google není oprávněna používat informace shromážděné službou Google Analytics pro své vlastní účely nebo pro jiné služby Google.

Odkazy na webu

Loga sociálních médií na našich stránkách obsahují pouze odkazy na tyto stránky. Po kliknutí na odkaz budou vaše osobní údaje zpracovány příslušnými sociálními médii nebo společností Farm Frites, jak je popsáno níže.

 

Profily na sociálních sítích

Farm Frites má profily na sociálních sítích: Facebook a YouTube.

Farm Frites zpracovává osobní údaje osob využívajících webové stránky za účelem komunikace s uživateli jejích profilů a propagačních akcí a pro statistické účely.

Správci těchto stránek sociálních sítí mohou sami zaznamenávat chování svých uživatelů a definovat rozsah a účely zpracování osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů stanovené těmito entitami.

Farm Frites má přístup k obecným statistikám generovaným správci výše uvedených sociálních sítí o zájmech a demografických údajích (jako je věk, pohlaví, region) uživatelů navštěvujících profily Farm Frites.

 

Facebook

Farm Frites a Facebook Ireland Limited (Facebook Ireland) se sídlem v Irsku (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko) jsou společnými správci vašich údajů v oblasti zpracování dat za účelem kolektivní analýzy dat v Aby bylo možné zobrazit statistiky aktivity uživatelů profilu (stránka fanoušků) Farm Frites na Facebooku.

Odpovědnost společnosti Facebook Ireland za zpracování vašich údajů pro uvedené účely:

 • mít právní základ pro zpracování údajů pro účely statistik webových stránek
 • zajištění práv subjektů údajů
 • hlášení porušení dozorčímu orgánu a informování osob postižených porušením o události
 • zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti dat.

Odpovědnost Farm Frites za zpracování vašich údajů:

 • mít platný zákonný základ pro zpracování údajů pro účely statistiky
 • plnění informačních povinností pro účely zpracování prováděných společností Farm Frites.

Facebook Ireland zpřístupní hlavní obsah přílohy o statistikách stránek subjektům údajů prostřednictvím údajů obsažených ve veřejně dostupných informacích o statistikách stránek.

 

Hlavním dozorovým úřadem pro společné zpracování je irská komise pro ochranu údajů (bez ohledu na čl. 55 odst. 2 GDPR, je -li to relevantní).

Podrobné informace o vzájemných ujednáních mezi správci jsou k dispozici na webových stránkách:

https://www.facebook.com/legal/podmínky/page_controller_addendum

Pravidla pro zpracování vašich osobních údajů Facebookem jsou k dispozici na: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Youtube

Farm Frites zpracovává osobní údaje lidí pomocí profilu (kanálu) Farm Frites na YouTube. Zpracovávaná data jsou následující: jméno a příjmení, přezdívka, obrázky, informace dostupné ve veřejném profilu osoby a další informace uvedené ve zprávách nebo komentářích.

Správce YouTube (tj. Google Ireland Limited - v případě uživatelů služeb Google v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku) může zpracovávat údaje uživatelů kanálu Farm Frites na YouTube pro své vlastní účely na základě jiných zákonných důvodů. Další informace o zpracování údajů správcem YouTube najdete na:

https://policies.google. com/privacy? hl = pl & gl = pl  

Můžete se také obrátit přímo na správce YouTube ohledně zpracování údajů o osobách využívajících kanál Farm Frites na YouTube.

Co byste měli dělat, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nezákonně?

Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Polsku je to prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

V případě přímého marketingu budou osobní údaje zpracovávány, dokud nevznesete námitky proti dalšímu zpracování údajů nebo nezrušíte svůj souhlas s přijímáním marketingových zpráv nebo nepřestanete zasílat marketingová sdělení Farm Frites.

Osobní údaje pro účely komunikace a propagace jako součást fanouškovské stránky Facebooku a profilu YouTube a pro statistické účely budou zpracovávány, dokud proti tomu nevznesete námitku, nebo v případě údajů obsažených v příspěvcích nebo komentářích, dokud nebudou odstraněny.

 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi údaji?

 1. požádat správce o přístup k vašim osobním údajům,
 2. požádat správce o opravu vašich osobních údajů,
 3. požádat správce o vymazání vašich osobních údajů,
 4. požádat Správce o omezení zpracování vašich osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů - z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací - proti zpracování vašich osobních údajů za účelem realizace zákonného zájmu Farm Frites,
 6. kdykoli odvolat souhlas, na jehož základě jsou údaje zpracovávány.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Farm Frites si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce.