Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Farm Frites

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny online služby a interaktivní služby, které společnost Farm Frites nabízí.

Společnost Farm Frites klade velký důraz na kvalitu v tom nejširším slova smyslu. Samozřejmě to platí i pro ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Budeme s těmito údaji po celou dobu nakládat s velkou pečlivostí a uděláme všechno pro to, aby tyto údaje nebyly nezákonným způsobem zneužity. To znamená, že všechny údaje budou používané výhradně pro účely, pro něž jste je společnosti Farm Frites poskytli. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů najdete základní informace týkající se způsobu, jakým budeme s vašimi osobními údaji nakládat.

Společnost Farm Frites je zodpovědná za zpracování vašich údajů na této webové stránce. Naše kontaktní údaje:

Farm Frites International B.V.

Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Nederland

Základní kontaktní údaje:  

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

Osobní data

Co jsou osobní údaje? Osobní údaje jsou všechny údaje, jejichž prostřednictvím vás lze jako osobu identifikovat. Například: jméno, e-mailová adresa.

Na našem webu je řada různých stránek, na nichž najdete kontaktní formulář. Jeho vyplněním nám můžete položit dotazy a dáváte tak najevo, že si přejete, aby vás společnost Farm Frites kontaktovala. Údaje, které v tomto formuláři uvedete, bude za tímto účelem používat jen společnost Farm Frites. Vaše údaje neposkytneme žádným třetím stranám.

Pokud jste zaslali e-mail s otázkou nebo požadavkem, vaše e-mailová adresa bude použita jen za účelem reakce na váš dotaz nebo požadavek.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu, která je nezbytná, pokud nemáme zákonnou povinnost s nimi nakládat déle.

Může se stát, že se informace, které jste společnosti Farm Frites prostřednictvím webové stránky poskytli, přesunou do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Například, když je společnost Farm Frites uloží na serverech, které jsou umístěné mimo EHP. Pokud k takovému předání informací dojde, ujistíme se, že vaše právo na soukromí je před samotným předáním dostatečně chráněno.

Cookies 

Společnost Farm Frites používá na svém webu soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které ve vašem počítači nebo mobilním zařízení uloží na základě žádosti našich webových stránek váš internetový prohlížeč. K tomu dojde tehdy, když navštívíte webové stránky společnosti Farm Frites. Váš prohlížeč následně vrátí obsah cookies při každé další návštěvě našeho webu. Tento proces je nutný pro zajištění funkčnosti a efektivního provozu webových stránek.

Cookies uložené na webu jsou funkční cookies. Tyto cookies zajišťují, že webové stránky fungují správně. Používají se pro zapamatování informace, kterou uvedete v kontaktním formuláři, nebo například při načítání nastavení vašeho prohlížeče s cílem zajistit přesné zobrazení webové stránky na vaší obrazovce.

Cookies se mohou také použít k identifikaci vašeho prohlížeče a vaší návštěvy. Na základě toho můžeme analyzovat způsob, jakým se návštěvníci dostávají na naše stránky, měřit účinnost reklamních online kampaní a zobrazovat relevantní reklamní sdělení v závislosti na surfování. Těmto cookies se také říká „analytická cookies“. Neodhalí vaši identitu, ale pouze způsob, jakým používáte naše webové stránky.

Google Analytics

Aby mohla společnost Farm Frites monitorovat používání svých webových stránek a zajistit jejich lepší využitelnost ze strany uživatelů, tam, kde je to možné, používáme i Google Analytics. Informace, které se pomocí cookies shromáždí z Google Analytics, zaznamená Google takovým způsobem, že je nelze vysledovat zpět k vám. Google nemá povolení používat informace z Analytics, které se nashromáždí, pro svou vlastní potřebu nebo pro jiné služby Googlu. 

Odkazy na webovou stránku

Loga sociálních médií na naší webové stránce obsahují pouze odkazy na relevantní stránky sociálních médií. Po kliknutí na tyto odkazy zpracovávají vaše osobní údaje uvedená sociální média, nikoliv společnost Farm Frites.

Vaše práva

Rádi bychom zdůraznili, že máte právo zkontrolovat si své osobní údaje, které jsme zpracovali. Máte rovněž právo na jejich opravu a právo zastavit nebo odmítnout zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nám můžete zaslat požadavek. Pokud si chcete prohlédnout vaše údaje, dostanete jejich přehled během čtyř týdnů od obdržení vašeho požadavku. Pokud je v údajích, které jsme zpracovali, chyba, můžete nás požádat o opravu, doplnění, odstranění nebo skrytí těchto údajů.

Na adresu uvedenou výše můžete zaslat jakýkoliv požadavek týkající se přístupových práv, opravy nebo jakoukoliv námitku.

Úpravy prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Farm Frites

Společnost Farm Frites si vyhrazuje právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakékoliv změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách. 

 Datum poslední verze: 13. října 2020