Vskutku globální síla

Společnost Farm Frites byla založena v roce 1971 a staví na solidních venkovských hodnotách jako jsou čistota, opravdovost, rodina a zemědělská zručnost. Pečujeme o životní prostředí a společnost kolem nás a snažíme se sloužit zájmům zákazníků, spotřebitelů, farmářů, zaměstnanců a sousedů.

Po více než 45 let se zajímáme o vývoj, pěstování, výběr, zpracování a balení bramborových produktů a jsme hrdi na to, že dnes zastáváme pozici světových odborníků. Řídíme se filozofií, že kvalita je vždy na prvním místě a že spokojený zákazník je naším nejlepším vyslancem.

Následující desetiletí je ve znamení rychlých reakcí, což je pro nás jako pro rodinnou společnost velmi důležitá vlastnost zajišťující rychlost rozhodování, v níž spočívá náš podnikatelský talent. S úspěchem a růstem však přichází také potřeba vyšší efektivity, a právě mezi těmito dvěma atributy, pružností a efektivitou, budeme muset v budoucnosti pečlivě hledat rovnováhu tak, aby z toho měly prospěch všechny zúčastněné strany. Jsme hrdí na svou nezávislost a rodinného ducha, jsme odhodlaní následovat svou dlouhodobou vizi a uskutečňovat ji s využitím svých nejlepších schopností. I nadále jsme odhodláni plnit svou strategii 2025 a budovat pozici skutečného globálního lídra.

Jde o základ naší globální strategie a našich ambicí, které máme v rámci všech oblastí našeho podnikání. Odráží způsob, jak můžeme, jak doufám, v nadcházejících letech společně pracovat, a věřím, že my všichni,společnost Farm Frites, naši partneři i zaměstnanci, budeme úspěšní.

Piet de Bruijne, předseda představenstva Farm Frites 
 

 

Naše poslání

Do detailů porozumíme podnikání svých zákazníků a partnerů a pomůžeme jim odlišit jejich produkty a služby, aby mohli své podnikání dále rozvíjet.

 

Naše vize

Growing Together

Rosteme společně

Partnerství pro růst

 

From Potatoes

Z brambor

Využíváme svých znalostí prvotřídních brambor, abychom nasytili svět

 

Happy Faces

Pro šťastné tváře

Vynikající výrobky

Dlouhodobě udržitelné podnikání

Neustálý rozvoj

Bezpečnost, zdraví a růst