Čtyři noví přepravci posilují síť BICEPS a dále spojují své síly, aby docílili čistšího přepravního sektoru

Nyní je v síti BICEPS celkem devět přepravců, kteří představují ještě významnější podíl přepravní poptávky a podpoří změnu správným směrem.

Evropská globální potravinářská společnost Vion Food Group se také připojuje k síti BICEPS se slovy:

 

„Být hlavním hráčem v dodavatelském potravinářském řetězci s sebou nese zodpovědnost, která se neomezuje na blaho zvířat nebo možnost sledování produktů, ale vyžaduje pozornost v každém ohledu. Proto mají udržitelné iniciativy jako BICEPS naši plnou podporu.“  

Vion Food Group, Rob Lormann, SC manažer logistiky skupiny 

A dva přední hráči na globálním trhu v potravinářském řetězci dodávek brambor, Farm Frites a Lamb Weston /Meijer, se také připojují k síti BICEPS, aby spolupracovali na tvorbě udržitelných dodavatelských řetězců:

„Společnost Farm Frites chce aktivně přispívat k dialogu s ostatními přepravci a propojovat, sdílet a především používat veškeré existující i nové znalosti, s cílem dosáhnout udržitelnosti dodavatelského řetězce a logistického provozu a dát globálnímu přepravnímu odvětví nový impuls.“

Farm Frites, Johan van der Zande, provozní ředitel

„Aktivně hledáme příležitosti ke snížení ekologických dopadů. A chceme prostřednictvím optimalizace procesů, implementací energeticky efektivních projektů a úzkou spoluprací na nových koncepcích se zákazníky i logistickými partnery omezovat emise v rámci celého hodnotového řetězce. Iniciativa sítě BICEPS nám poskytne nové poznatky, jak omezit emise CO2 a zvýšit laťku udržitelnosti v rámci řetězce.“

Lamb Weston / Meijer, Gijs van Hoogstraten, manažer firemní logistiky

K síti BICEPS se připojuje také globální potravinářská společnost IOI Loders Croklaan, zaměřená na produkci kvalitních olejů a tuků, a zdůrazňuje tak svou snahu pracovat společně na globální úrovni s cílem podpořit ekologické přepravní postupy:

„Společnost IOI Loders Croklaan přispěje k síti BICEPS sdílením a přijímáním nejlepších postupů v rámci odvětví. Podporujeme otevřený dialog mezi dopravci, zasilateli a partnery v dodavatelském řetězci, což zlepšuje udržitelnost v rámci přepravy. Naším cílem je společně urychlit zavádění ekologických principů.“

IOI Loders Croklaan – Wendy Tang, manažerka pro zasilatelství a logistiku

Celkem se nyní síť BICEPS rozrostla na devět členů. Přepravci v síti BICEPS budou jednat společně v rámci dialogu se zasilatelským sektorem na téma, jak vytvořit udržitelná zlepšení a podpořit inovace. Všichni přepravci budou ve svých nákupních procesech v rámci globální námořní přepravy používat hodnoticí systém BICEPS a aktuální úroveň udržitelnosti přepravních společností jako faktor pro přidělování prostředků.

O SÍTI BICEPS                                                                   

Síť BICEPS založilo pět velkých společností, které chtěly společně přispět k udržitelnějšímu přístupu v zasilatelském odvětví. Firmy AB InBev, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina a Huntsman vyvinuly společný přístup k udržitelnosti v rámci objednávek oceánské přepravy a výběru přepravních společností. Prvním krokem bylo vytvoření hodnotícího systému BICEPS. Síť BICEPS rovněž zahájila aktivní dialog s přepravci, jak společně dospět k udržitelnějšímu logistickému řetězci. Síť BICEPS kromě toho spolupracuje se zasilatelským sektorem a přesvědčuje ostatní partnery v rámci odvětví, aby se zapojili do realizace udržitelných postupů a inovací v rámci celého sektoru (například motivační schémata v přístavech, přijetí čistých technologií a opakované využití nebo recyklace lodí s končící životností).

Nadace BICEPS Network řídí síť BICEPS pomocí rady, která se skládá ze zástupců zúčastněných stran (dodavatelský řetězec a manažeři logistiky). Koordinace sítě BICEPS se uskutečňuje prostřednictvím organizace Pure Birds.

Síť BICEPS vyzývá i ostatní přepravce, aby se zapojili, využívali při nákupech hodnotící systém a sdíleli nejlepší postupy. Kromě toho síť BICEPS aktivně organizuje dialog mezi přepravci, zasilateli a partnery v rámci řetězce a podporuje udržitelná zlepšení a přijímání čistých technologií a dalších udržitelných inovací.