Βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού

Η αποτελεσματική και βιώσιμη μεταφορά και υλικοτεχνική υποστήριξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μας. Αυτό ισχύει για τις μεταφορές ανάντη, από τον αγρότη προς το εργοστάσιο, καθώς και κατάντη, από τα εργοστάσιά μας μέχρι τα ψυγεία και έπειτα στους πελάτες μας σε περισσότερες από 100 χώρες.

Οι μεταφορές και οι δραστηριότητες εφοδιαστικής μας απαιτούν σημαντική ποσότητα ενέργειας και πόρων, καθώς τα προϊόντα πατάτας μεταφέρονται οδικώς και σε μικρές αποστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και εξάγονται παγκοσμίως δια θαλάσσης. Στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου ως μία από τις βασικές αγορές μας, οργανώσαμε το ισοδύναμο άνω των 51.000 κατάντη μεταφορών για να παραδίδουμε στους πελάτες μας, σε μέση απόσταση 800 χιλιομέτρων. Δια θαλάσσης, περισσότερα από 4.500 εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται σε μέσο όρο 14.500 χιλιομέτρων.

 

Rsz Farm Logix Trucks

 

Διαβάστε περισσότερα στην Έκθεση Βιωσιμότητας μας για το 2022.