Ασφάλεια τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι πάντα προτεραιότητα στην Farm Frites. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να την εγγυηθούμε. Η ασφάλεια των τροφίμων ξεκινά από την πηγή, δηλαδή την πατάτα. Η Farm Frites χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα για να ελέγχει τις καλλιέργειες και να εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Ασφάλεια τροφίμων

Η Farm Frites στοχεύει να μπορεί να εγγυάται πλήρως την ασφάλεια των τροφίμων της ανά πάσα στιγμή. Κάθε καλλιεργητής της Farm Frites, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο, πρέπει να είναι πιστοποιημένος από την Global GAP για την ασφάλεια των τροφίμων. Άλλα συστήματα τοπικής πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων ισχύουν επίσης, όπως το VVA ή το Vegaplan στη Δυτική Ευρώπη.

Ένα πιστοποιητικό ασφάλειας τροφίμων διασφαλίζει ότι πληρούνται τα πρότυπα μιας συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας αναφορικά με ην υγιεινή και την ασφαλή παραγωγή τροφίμων. Κάθε χρόνο, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής αξιολογεί εάν ένας καλλιεργητής μπορεί να χαρακτηριστεί ως ασφαλής ως προς τα τρόφιμα που παράγει. Όλοι οι καλλιεργητές πρέπει επίσης να παρέχουν αρχείο του προγράμματος επικονίασης μία εβδομάδα πριν από την παράδοση, αποδεικνύοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την καλλιέργεια.

Προ-δειγματοληψία και συστήματα ελέγχου ποιότητας

Όλες οι πατάτες που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία περνούν από προκαταρκτική δειγματοληψία. Η προ-δειγματοληψία σημαίνει ότι λαμβάνεται δείγμα στο χωράφι, όταν οι πατάτες μαζεύονται και μεταφέρονται στο εργοστάσιο. Αυτό γίνεται για να προσδιοριστεί η ποιότητα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε για ποια ακριβώς προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πατάτες.

Λαμβάνουμε επίσης δείγματα από τις πατάτες που πρόκειται να αποθηκευτούν, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι ποιότητας πατάτες αποθηκεύουμε σε κάθε μέρος. Αξιολογούμε το μέσο μήκος, το μέγεθος, τους κονδύλους (ελαττώματα) και το ειδικό βάρος, καθώς αυτοί οι παράγοντες δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Τα δείγματα λαμβάνονται ξανά λίγο πριν την παράδοση και αυτή τη φορά αξιολογείται επίσης το χρώμα τους όταν μαγειρεύονται.

Mg 8935 Small

 

Συστήματα ελέγχου 

 

Παγκοσμίως

Το πρόγραμμα παρακολούθησης Farm Frites υλοποιείται για να ελέγχει κάθε αγροτεμάχιο κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας μια λίστα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προγραμματιστούν εργασίες επικονίασης και άρδευσης και να προληφθούν τυχόν ασθένειες και άλλα ελαττώματα.

Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση του νερού, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων:

  • Ελέγχουμε την υγρασία του εδάφους χρησιμοποιώντας αισθητήρες για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος άρδευσης.
  • Ελέγχουμε τον κίνδυνο ασθενειών και μειώνουμε την εφαρμογή φυτοφαρμάκων χρησιμοποιώντας μετεωρολογικούς σταθμούς σε συνδυασμό με ένα DSS (Decision Support System).

 

Δυτική Ευρώπη

Είναι σημαντικό οι πατάτες να είναι ανιχνεύσιμες. Το πρόγραμμα Crop-R είναι ιδανικό για την εξασφάλιση αυτής της ιχνηλασιμότητας. Οι καλλιεργητές καταχωρίζουν τις εκτάσεις τους σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε οι πατάτες να μπορούν να χαρτογραφηθούν λεπτομερώς. 

Παρακολουθούμε τα επίπεδα λιπάσματος στο έδαφος, την καλλιέργεια και την πατάτα με αισθητήρες, που μας επιτρέπουν να βελτιστοποιούμε την εφαρμογή των λιπασμάτων.

Bodemsensor Small