Εμπειρογνώμονες πατάτας

Η καλλιέργεια πατάτας είναι στο αίμα μας. Εξάλλου, ο ιδρυτής της Farm Frites ήταν ο ίδιος γεωργοκτηνοτρόφος και οι γνώσεις του μεταβιβάστηκαν από γενιά σε γενιά. Με τα χρόνια, η Farm Frites εξελίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους καλλιεργητές πατάτας και πατατόσπορου στον κόσμο.

Εμπειρογνώμονες πατάτας

Οι γεωπόνοι της Farm Frites συμβουλεύουν τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο. Αυτή η διεθνής ομάδα αποτελείται από ειδικούς που γυρίζουν όλο τον κόσμο, καθώς και από τοπικούς γεωπόνους που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή πατάτας.

Αυτή η διεθνής ομάδα γεωπόνων έχει σημαντική εμπειρία όσον αφορά στην καλλιέργεια πατάτας και η Farm Frites πιστεύει ότι είναι σημαντικό να μοιράζεται αυτή τη γνώση.

China 3

Έτσι, οργανώνουμε αγροτικές συναντήσεις αρκετές φορές τον χρόνο, στις οποίες καλείται ολόκληρη η ομάδα να ανταλλάξει πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα γεωπονικών θεμάτων. Οι διεθνείς ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν το 2015 για να εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα.

Corporate