Συμμετοχή και ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας

Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας στις πρωτοβουλίες των τοπικών μας κοινοτήτων. Υποστηρίζουμε αθλητικά γεγονότα που ενθαρρύνουν έναν ενεργό τρόπο ζωής και για παράδειγμα φιλανθρωπικά γεγονότα συγκέντρωσης κεφαλαίων για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τα επόμενα χρόνια, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες.

 

Img 6456

 

Διαβάστε περισσότερα στην Έκθεση Βιωσιμότητας μας για το 2022.