Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία που συνδέεται με τη βιωσιμότητα μειώνεται, ενώ, αντίθετα, η βιωσιμότητα καθίσταται γρήγορα θεμελιώδης προϋπόθεση για τις επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι επισκέπτες σας είναι επίσης πιο περίεργοι και ενδιαφέρονται να μάθουν πώς εσείς ως εταιρεία συμβάλλετε στον να κάνετε τον κόσμο καλύτερο. Τα καλά νέα είναι ότι η βιωσιμότητα προσφέρει βελτίωση και ευκαιρίες. Τι προσπάθειες καταβάλλετε για να αυξήσετε τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας;

Η μείωση των ροών αποβλήτων είναι ένα καυτό ζήτημα που μπορεί επίσης να αποτελέσει (οικονομικό) πλεονέκτημά σας. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού είναι το πρόγραμμα «At Your Request®» της Sodexo. Παρέχοντας στους ασθενείς τη δυνατότητα επιλογής από το νοσοκομειακό μενού, συμβάλλουν προσφέροντας πιο γευστικά γεύματα, λιγότερα απόβλητα (η απόρριψη ανέγγιχτων γευμάτων είναι καθημερινή πραγματικότητα σε πολλά νοσοκομεία) και ενισχύοντας την ταχύτερη ανάρρωση!

Factory Products 2