Διαχείριση ενέργειας και νερού

Η ένταση ενέργειας και νερού που χρησιμοποιούμε έχουν μειωθεί.

Η ένταση της ενέργειας μειώθηκε σε περίπου 0,3 gigajoule ανά τόνο τελικού προϊόντος. Σε σύγκριση με το 2012, η ​​ένταση του νερού μειώθηκε γύρω στα 200 λίτρα ανά τόνο τελικού προϊόντος. Τα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε στη συνέχιση της μείωσης αυτών των εντάσεων, αλλά και στην αύξηση της ποσότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης των υδάτων στα εργοστάσιά μας.

Duurzaamheid Water

 

Διαβάστε περισσότερα στην Έκθεση Βιωσιμότητας μας για το 2022.