Έκθεση βιωσιμότητας 2019

Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε την έκθεση βιωσιμότητας για το 2019.

Για 4η χρονιά, η Farm Frites δημοσίευσε την έκθεση βιωσιμότητας, η οποία καλύπτει τις παγκόσμιες τοποθεσίες παραγωγής στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, την Πολωνία και την Αίγυπτο, καθώς και τον παγκόσμιο οργανισμό πωλήσεων.

Η εταιρεία επιταχύνει τις προσπάθειες αειφορίας της για να ανοίξει το δρόμο, από το αγρόκτημα στο πιρούνι. 

Ανακοινώνουμε ότι η Farm Frites έχει πολύ καλές επιδόσεις και πραγματοποίησε τις τολμηρές δηλώσεις και κινήσεις που είχε κάνει για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, έχοντας θεσπίσει μια σαφή στρατηγική συσκευασίας. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι περιβαλλοντικοί στόχοι μας βρίσκονται σε καλό δρόμο. 

Διαβάστε εδώ την έκθεση του 2019.

Sustainability Report 2019 1