Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις διαδραστικές υπηρεσίες που προσφέρει η Farm Frites.

Πολιτική απορρήτου

H Farm Frites δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα με την ευρεία έννοια της λέξης. Περιττό να πούμε ότι αυτό ισχύει και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Θα χειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα με μεγάλη προσοχή ανά πάσα στιγμή και θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται παρανόμως. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους απεστάλησαν στη Farm Frites.

Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τις εμπορικές μας δραστηριότητες και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ (προώθηση και επικοινωνία μέσω e-mail, τηλεφώνου, στον ιστότοπό μας και στα προφίλ μας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριφορά και στατιστικά στοιχεία).

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6, 1 παρ. του του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και, ανάλογα με τις δραστηριότητες που εκτελούνται:

 1. σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με τη Farm Frites
 2. συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση που έχει η Farm Frites (π.χ. έκδοση τιμολογίου)
 3. Το νόμιμο συμφέρον της Farm Frites (άμεση εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών της ή εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τη Farm Frites για λογαριασμό σας ως τρίτου μέρους, όταν συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης είναι άλλη οντότητα)
 4. Εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε ανακοινώσεις περιεχομένου μάρκετινγκ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, η νομική βάση είναι επίσης το άρθρο. 10 του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το άρθρο 172 του νόμου για τις τηλεπικοινωνίες

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EΚ (ΓΚΠΔ).

 

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Από το τηλέφωνο: 59 86 37 500

με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: rodo@farmfrites.pl                                         

με επιστολή: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork

 

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας:

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

 

Ποιος θα είναι ο διαχειριστής των δεδομένων σας;

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η FARM FRITES CENTRAL EASTERN EUROPE Sp.z oo εγγεγραμμένη στο Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, Εμπορικό Τμήμα VIII του Εθνικού Δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 0000763682, ΑΦΜ: 8411724301. Έδρα:  ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork που είναι υποκατάστημα της αλλοδαπής επιχείρισης FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP με έδρα τις Κάτω Χώρες, Oudenhoorn, Molendijk αρ. 108, κωδικός 3227 CD, ταχυδρομείο Oudenhoorn, εγγεγραμμένη στην Handelsregister με αριθμό 24180852 (Farm Frites).

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του έννομου συμφέροντος της Farm Frites, δηλαδή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά και με e-mail σε σχέση με τρέχουσες εμπορικές δραστηριότητες, για να σας παρουσιάσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, με σκοπό την εμπορία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, μέσω επικοινωνίας και προώθησης, ως μέρος μιας σελίδας θαυμαστών στο Facebook και σε ένα προφίλ στο YouTube και για σχετικές αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία.

Νομική βάση: άρθ. 6 ενότ. 1 παρ. στ) ΓΚΠΔ

Εάν έχετε συναινέσει να λαμβάνετε ανακοινώσεις μάρκετινγκ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με βάση την εκούσια συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρσή της.

Νομική βάση: άρθ. 6 ενότ. 1 παρ. στ) ΓΚΠΔ, αρθ. 10 του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το άρθρο 172 του νόμου για τις τηλεπικοινωνίες.

 

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική ή εθελοντική;

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική και δεν είστε υποχρεωμένοι να τα παρέχετε, αλλά η μη παροχή των δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη την επίτευξη του δεδομένου σκοπού της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η παροχή προσωπικών δεδομένων για τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για τη λήψη επικοινωνιών.

Η παροχή δεδομένων ως μέρος των προφίλ Farm Frites στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και YouTube για σκοπούς επικοινωνίας και προώθησης και για στατιστικούς σκοπούς είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με τη χρήση ενός προφίλ, π.χ. με ανάρτηση σχολίων.

 

Σε ποιον μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας στους παραλήπτες, με τη μορφή εταιρειών που συνεργάζονται μαζί μας και εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας και για εμάς, π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνάπτεται συμφωνία με αυτές τις οντότητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Λόγω του γεγονότος ότι αυτές οι οντότητες αλλάζουν συχνά, δεν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πλήρη λίστα τους. Αν θέλετε να μάθετε με ποιον συνεργαζόμαστε επί του παρόντος, μπορείτε πάντα να ρωτήσετε σχετικά.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διατίθενται στη Facebook Ireland Limited (διαχειριστής του Facebook) και της Google Ireland Limited (διαχειριστής του YouTube - στην περίπτωση χρηστών υπηρεσιών Google στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία) με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται σε σχέση με την επικοινωνία στους προαναφερθέντες ιστότοπους (π.χ. δεδομένα του συντάκτη των σχολίων στη σελίδα θαυμαστών) ενδέχεται επίσης να είναι διαθέσιμα σε άλλους χρήστες αυτών των ιστότοπων.

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε αρχές εξουσιοδοτημένες να τα λαμβάνουν βάσει νομικών διατάξεων.

 

Θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο μέρος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

Όχι

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Η Farm Frites χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό της. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού κατόπιν αιτήματος του ιστότοπού μας. Αυτό συμβαίνει όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Farm Frites. Το πρόγραμμα περιήγησης θα επιστρέφει το περιεχόμενο των cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.

Τα cookie που αποθηκεύονται στον ιστότοπο είναι λειτουργικά αρχεία. Εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία του ιστότοπου. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να θυμούνται πληροφορίες σε μια φόρμα επικοινωνίας ή για να διαβάζουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, προκειμένου να εμφανίζεται με ακρίβεια ένας ιστότοπος στην οθόνη.

Τα cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του προγράμματος περιήγησης και της επίσκεψης του χρήστη. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες πλοηγούνται στον ιστότοπό μας και μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών διαφημιστικών καμπανιών. Αυτοί οι τύποι cookie είναι επίσης γνωστοί ως αναλυτικά αρχεία. Δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας, μόνο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Χάρη στα cookie, μπορούμε επίσης να προβάλλουμε σχετικές διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη.

Σας ρωτάμε για τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων τύπων cookie όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση cookie που χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

 

Facebook Pixel

Προκειμένου να διεξαχθούν αποτελεσματικές καμπάνιες μάρκετινγκ, η Farm Frites χρησιμοποιεί το πρόσθετο «Facebook Pixel» που παρέχεται από το κοινωνικό δίκτυο Facebook που διαχειρίζεται η Facebook Ireland Limited.

Το Facebook Pixel είναι ένα απόσπασμα κώδικα στον ιστότοπό μας.

Επιτρέπει την ανάλυση των ενεργειών των χρηστών στους ιστότοπούς μας και την εμφάνιση εξατομικευμένων διαφημίσεων στα προφίλ μας στο Facebook (π.χ. ως μέρος διαφημίσεων με χορηγία) σε αυτή τη βάση.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου είναι δυνατή μετά τη σύνδεση στο Facebook ή τη διαχείριση cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

Google Analytics

Προκειμένου να παρακολουθεί τη χρήση του ιστότοπού μας και να αυξάνει την εμπειρία χρήστη, η Farm Frites χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης στατιστικών διακομιστή ιστού - Google Analytics, το οποίο παρέχεται από την Google Ireland Limited - για χρήστες υπηρεσιών Google στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookie από το Google Analytics καταχωρούνται από την Google με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο άτομο. Η Google δεν είναι εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει το Google Analytics για δικούς της σκοπούς ή για άλλες υπηρεσίες Google.

 

Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα

Τα λογότυπα κοινωνικών μέσων στον ιστότοπό μας περιέχουν μόνο συνδέσμους προς αυτούς τους ιστότοπους. Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία από τα σχετικά κοινωνικά μέσα ή τη Farm Frites όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα

η Farm Frites έχει προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook και YouTube.

Η Farm Frites επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων που χρησιμοποιούν τους ιστότοπους με σκοπό την επικοινωνία με τους χρήστες των προφίλ και προωθήσεών της και για στατιστικούς σκοπούς.

Οι διαχειριστές αυτών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν, από μόνοι τους, να καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών τους και να καθορίζουν το πεδίο και τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου που καθορίζονται από αυτές τις οντότητες.

Η Farm Frites έχει πρόσβαση σε γενικές στατιστικές που δημιουργούνται από τους διαχειριστές των προαναφερθέντων κοινωνικών δικτύων σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τα δημογραφικά δεδομένα (όπως η ηλικία, το φύλο, η περιοχή) των χρηστών που επισκέπτονται τα προφίλ της Farm Frites.

 

Facebook

Οι Farm Frites και Facebook Ireland Limited (Facebook Ireland) με έδρα την Ιρλανδία (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό τη συλλογική ανάλυση δεδομένων στο προκειμένου να εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας χρήστη (σελίδα θαυμαστών) Farm Frites στο Facebook.

Ευθύνη του Facebook Ireland για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους αναφερόμενους σκοπούς:
• να έχει νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς στατιστικών ιστοτόπου

 • διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
 • αναφορά παραβιάσεων στο εποπτικό όργανο και ειδοποίηση ατόμων που επηρεάζονται από την παράβαση σχετικά με το συμβάν
 • διασφάλιση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.

Ευθύνη της Farm Frites για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

 • να έχει έγκυρη νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς στατιστικών
 • εκπλήρωση υποχρεώσεων πληροφόρησης για σκοπούς επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από τη Farm Frites.

H Facebook Ireland θα έχει το κύριο περιεχόμενο του παραρτήματος στατιστικών τοποθεσιών διαθέσιμο στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω των δεδομένων που περιέχονται στις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες στατιστικών τοποθεσιών.

Η κύρια εποπτική αρχή για την κοινή επεξεργασία είναι η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (κατά παρέκκλιση του άρθρου 55 (2) GDPR, όπου ισχύει).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβαίες ρυθμίσεις μεταξύ διαχειριστών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:

https://www.facebook.com/legal/

terms/page_controller_addendum

Οι κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

YouTube

Η Farm Frites επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων που χρησιμοποιούν το προφίλ Farm Frites (κανάλι) στο YouTube. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία έχουν ως εξής: όνομα και επώνυμο, ψευδώνυμο, εικόνα, πληροφορίες διαθέσιμες στο δημόσιο προφίλ του ατόμου και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε μηνύματα ή σχόλια.

Ο διαχειριστής του YouTube (δηλαδή η Google Ireland Limited - στην περίπτωση χρηστών υπηρεσιών Google στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία) μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του καναλιού Farm Frites στο YouTube για δικούς της σκοπούς που βασίζονται σε άλλη νομική βάση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον διαχειριστή του YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον διαχειριστή του YouTube σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων ατόμων που χρησιμοποιούν το κανάλι Farm Frites στο YouTube.

 

Τι πρέπει να κάνετε εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παράνομα;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Στην Πολωνία, είναι ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στην περίπτωση του άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου αντιταχθείτε σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ ή σταματήσετε να διαβιβάζετε μηνύματα μάρκετινγκ από τη Farm Frites.

Τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επικοινωνίας και προώθησης ως μέρος της σελίδας θαυμαστών του Facebook και του προφίλ YouTube και για στατιστικούς σκοπούς, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου αντιταχθείτε σε αυτά ή, στην περίπτωση δεδομένων που περιέχονται σε αναρτήσεις ή σχόλια, έως ότου διαγραφούν.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας;

 1. να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
 2. να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα,
 3. να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα,
 4. να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 5. να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας - στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να υλοποιηθεί το νόμιμο συμφέρον της Farm Frites,
 6. να αποσύρετε τη συγκατάθεση βάσει της οποίας τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ανά πάσα στιγμή.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, δωρεάν, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η Farm Frites διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα.