Enerģijas un ūdens pārvaldība

Enerģijas intensitāte ir samazinājusies aptuveni par 0,3 gigadžouliem uz tonnu gatavā produkta. Salīdzinājumā ar 2012. gadu ūdens intensitāte ir samazinājusies par aptuveni 200 litriem uz tonnu gatavā produkta. Nākamajos gados galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai turpinātu samazināt šos intensitātes rādītājus, kā arī atjaunojamās enerģijas ieguves un ūdens atkārtotas izmantošanas procentuālai palielināšanai mūsu rūpnīcās.

Duurzaamheid Water