Kartupeļu eksperti

Kartupeļu audzēšana ir mūsu asinīs. Kā nekā Farm Frites dibinātājs bija kartupeļu audzētājs, un viņa zināšanas joprojām tiek nodotas tālāk no paaudzes paaudzē. Gadu gaitā Farm Frites ir kļuvis par vienu no galvenajiem kartupeļu audzētājiem un kartupeļu sēklaudzētājiem visā pasaulē.

Kartupeļu eksperti

Farm Frites agronomi konsultē audzētājus visā pasaulē. Šī starptautiskā komanda sastāv kā no speciālistiem, kas ceļo pa visu pasauli, tā no vietējiem agronomiem, kas ir atbildīgi par kartupeļu produkciju.

Šai starptautisko agronomu komandai ir ievērojams daudzums zināšanu saistībā ar kartupeļu audzēšanu, un Farm Frites uzskata, ka ar šīm zināšanām ir svarīgi dalīties.

China 3

Tādēļ vairākas reizes gadā mēs organizējam tikšanās, kurās visa komanda tiek aicināta dalīties ar informāciju par visdažādākajām lauksaimniecības tēmām. 2015. gadā tika izveidotas starptautiskas fokusgrupas, kuru mērķis ir strādāt ar konkrētām tēmām.

Corporate