Paziņojums par konfidencialitāti

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz visiem Farm Frites piedāvātajiem tiešsaistes un interaktīvajiem pakalpojumiem

Privātuma politika

Farm Frites piešķir lielu nozīmi kvalitātei šī vārda visplašākajā izpratnē. Lieki piebilst, ka tas attiecas arī uz privātuma un personas datu aizsardzību. Mēs visos gadījumos apstrādāsim šos datus ļoti rūpīgi un darīsim visu iespējamo, lai tie netiktu izmantoti nelikumīgi. Tas nozīmē, ka personas dati tiks izmantoto tikai nolūkiem, kādiem tie nodoti Farm Frites.

Šajā privātuma politikā atradīsiet informāciju par to, kā izturamies pret jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar mūsu komercdarbību un mārketinga aktivitātēm (reklāmas un komunikācija pa e-pastu, tālruni, mūsu mājaslapā un kontos sociālajos tīklos, kā arī vadības un statistikas nolūkos).

 

Kāds ir jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Personas datu apstrādes pamats ir VDAR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un atkarībā no turpmāk minētajām darbībām:

 1. Līguma noslēgšana ar Farm Frites un tā izpilde;
 2. Farm Frites uzlikto juridisko pienākumu izpilde (piem., rēķina izrakstīšana);
 3. Farm Frites leģitīmās intereses (tā produktu un pakalpojumu tiešais mārketings vai līguma izpilde, kas noslēgts ar Farm Frites jūsu vārdā kā trešajai pusei, ja līguma puse ir cita persona);
 4. Ja esat piekritis saņemt mārketinga informāciju, izmantojot jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, tad juridiskais pamatojums ir arī Noteikumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 10. pants un Telekomunikāciju likuma 172. pants.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamo likumu, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (VDAR).

 

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Pa tālruni: +48 59 86 37 500

nosūtot e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi: rodo@farmfrites.pl

nosūtot vēstuli uz: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork, Polija

 

Vispārīgā kontaktinformācija:

info@farmfrites.com
0031 (0)181 466888
0031 (0)181 461350

 

Kas būs jūsu datu administrators

Jūsu personas datu administrators ir FARM FRITES CENTRAL EASTERN EUROPE Sp. z o. o., reģistrēts Gdaņskas-Ziemeļu (Gdańsk-Północ) rajona tiesā Gdaņskā, Valsts tiesu reģistra VIII komercnodaļā ar Nr. 0000763682, NIP (Nodokļu identifikācijas numurs): 8411724301. Juridiskā adrese: ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork, Polija kas ir ārzemju kompānijas FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP filiāle ar juridisko adresi Nīderlandē, Oudenhoorn, Molendijk Nr. 108, kods 3227 CD, Oudenhoorn pasta nodaļa, reģistrēts Komercreģistrā ar Nr24180852 (Farm Frites).

 

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu datus? Kāds ir jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Mēs apstrādājam jūsu datus, balstoties uz Farm Frites leģitīmajām interesēm, proti, lai sazinātos ar jums pa tālruni un e-pastu saistībā ar aktuālajām komercdarbībām, lai pastāstītu jums par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kas pielāgoti jūsu vajadzībām, lai reklamētu savus produktus un pakalpojumus, veicot komunikāciju un reklamējot savus produktus un pakalpojumus Facebook fanu lapā un YouTube kontā, kā arī lai veiktu analīzi un veidotu statistiku saistībā ar iepriekšminēto.

Juridiskais pamatojums: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Ja esat piekritis saņemt mārketinga ziņas uz e-pasta adresi vai pa tālruni, mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz jūsu brīvprātīgi sniegto piekrišanu. Šo piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, neietekmējot datu apstrādi, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Juridiskais pamatojums: VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, Noteikumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 10. pants un Telekomunikāciju likuma 172. pants.

 

Vai personas datu sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga?

Personas datu sniegšana nav obligāta un jums nav pienākuma tos sniegt, tomēr, nesniedzot datus, būs neiespējami sasniegt izvirzīto datu apstrādes mērķi. Piemēram, personas datus sniegšana, lai saņemtu mārketinga komunikāciju ir brīvprātīga, taču nepieciešama, lai saņemtu šīs ziņas.

Datu sniegšana Farm Frites Facebook un YouTube kontos komunikācijas un mārketinga, kā arī statistikas nolūkos, ir brīvprātīga un notiek, izmantojot konkrēto profilu, piemēram, ierakstot komentāru.

 

Kam mēs varētu nodot jūsu datus?

Mēs varam izpaust jūsu datus saņēmējiem, kas ir mūsu sadarbības uzņēmumi un strādā mūsu vārdā un labā, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos ar uzņēmumiem tiek noslēgta vienošanās, lai nodrošinātu jūsu datu drošību. Ņemot vērā, ka šie uzņēmumi bieži mainās, mums nav iespējas uzrādīt pilnu sarakstu, taču, ja vēlaties uzzināt, ar kādiem uzņēmumiem pašreiz sadarbojamies, jūs vienmēr varat pajautāt.

Jūsu dati var kļūt pieejami arī Facebook Ireland Limited (Facebook administrators) un Google Ireland Limited (Google pakalpojumu lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē – YouTube administrators) saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

Personas dati, kas izpausti saistībā ar komunikāciju iepriekšminētajās tīmekļa vietnēs (piemēram, dati par komentāru autoriem fanu lapā), var būt pieejami arī citiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Mēs varam nodot jūsu datus arī iestādēm, kuras ir pilnvarotas tos saņemt, balstoties uz juridiskiem noteikumiem.

 

Vai jūsu dati tiks nodoti trešajām pusēm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas?

Nē.

 

Vai jūsu personas dati ir pakļauti automātiskai lēmumu pieņemšanai?

 Jūsu personas dati netiks pakļauti automātiskai lēmumu pieņemšanai, tajā skaitā profilēšanai.

 

Sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas

Farm Frites mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, ko jūsu tīmekļa pārlūkprogramma uzglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē pēc mūsu tīmekļa vietnes pieprasījuma. Tas notiek Farm Frites mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrreiz, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atjaunos sīkdatņu saturu. Šis process ir nepieciešams tīmekļa vietnes funkcionalitātes un efektivitātes nodrošināšanai.

No tīmekļa vietnes tiek saglabātas funkcionālās sīkdatnes. Tās nodrošina pareizu tīmekļa vietnes darbību. Sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, lai atcerētos informāciju kontaktu sadaļā vai nolasītu pārlūkprogrammas uzstādījumus atbilstīgai tīmekļa vietnes atspoguļošanai uz ekrāna.

Sīkdatnes var izmantot arī, lai identificētu pārlūkprogrammu un lietotāja apmeklējumu. Balstoties uz šīm sīkdatnēm, mēs varam izanalizēt, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu tīmekļa vietnē, un izmērīt tiešsaistes reklāmas kampaņu efektivitāti. Šāda veida sīkdatnes zināmas arī kā analītiskās datnes. Tās neatklāj lietotāja identitāti, bet gan mājaslapas lietošanas paradumus.

Šīs sīkdatnes ļauj mums atspoguļot atbilstīgas reklāmas, balstoties uz apmeklētāja interneta pārlūkošanas paradumiem.

Atverot mūsu tīmekļa vietni, mēs vaicājam jums par iespēju izmantot noteikta veida sīkdatnes.

Gadījumā, kad sīkdatnes tiek izmantotas ar jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, veicot izmaiņas sīkdatņu uzstādījumos savā pārlūkprogrammā.

Papildu informācija par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām izklāstīta turpmāk.

 

Facebook Pixel

Lai veiktu efektīvas mārketinga kampaņas, Farm Frites izmanto Facebook Pixel spraudni, ko nodrošina Facebook sociālais tīkls, kuru administrē Facebook Ireland Limited.

Facebook Pixel ir koda fragments mūsu tīmekļa vietnē.

Tas nodrošina lietotāju darbību analīzi mūs tīmekļa vietnēs un, balstoties uz šiem datiem, ļauj atspoguļot personalizētas reklāmas mūsu Facebook profilos (piem., kā daļu no sponsorētajām reklāmām).

Privātuma iestatījumus var mainīt, pieslēdzoties Facebook vai pārvaldot sīkdatnes jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā.

 

Google Analytics

Lai uzraudzītu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un uzlabotu lietotāju pieredzi, Farm Frites izmanto tīmekļa serveru statistikas analītikas rīku Google Analytics, ko nodrošina Google Ireland Limited un kas paredzēts Google pakalpojumu lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē. Informāciju, kas ievākta, izmantojot Google Analytics sīkdatnes, Google reģistrē tā, ka nav iespējams to saistīt ar konkrētu personu. Google nav pilnvarots izmantot Google Analytics ievākto informāciju saviem nolūkiem vai citiem Google pakalpojumiem.

 

Saites mājaslapā

Sociālo mediju logotipi mūsu mājaslapā ietver saites uz šīm vietnēm. Uzklikšķinot uz saites, jūsu personas datus apstrādās konkrētais sociālais medijs vai Farm Frites atbilstīgi turpmāk aprakstītajam.

 

Konti sociālajos tīklos

Farm Frites ir konti šādos sociālajos tīklos: Facebook un YouTube;

Farm Frites apstrādā tīmekļa vietņu lietotāju personas datus, lai komunicētu ar tā profilu lietotājiem, kā arī mārketinga un statistikas apkopošanas nolūkos.

Šo sociālo tīklu vietņu administratori var paši reģistrēt savu lietotāju uzvedību un noteikt personas datu apstrādes apjomu un mērķus šajās vietnēs. Mēs aicinām jūs izlasīt šo uzņēmumu privātuma politikas.

Farm Frites ir piekļuve vispārējai statistikai, ko nodrošina iepriekšminēto sociālo tīklu administratori saistībā ar Farm Frites profilu apmeklētāju interešu un demogrāfiskajiem datiem (piemēram, vecums, dzimums, reģions).

 

Facebook

Farm Frites un Facebook Ireland Limited (Facebook Ireland), juridiskā adrese Īrija (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2 Īrija) ir vienoti jūsu personas datu pārziņi, lai veiktu kolektīvu datu analīzi un atspoguļotu Farm Frites Facebook profila (fanu lapas) lietotāju aktivitāšu statistiku.

Facebook Ireland atbildība par jūsu personas datu apstrādi turpmāk norādītajiem nolūkiem:
• noteikt juridisku pamatu datu apstrādei tīmekļa vietnes statistikas nolūkos;

 • nodrošināt datu subjektu tiesības;
 • ziņot par pārkāpumiem uzraudzības iestādei un informēt personas, kuras ietekmējis šāds pārkāpums;
 • nodrošināt atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību.

Farm Frites atbildība par jūsu datu apstrādi:

 • noteikt derīgu juridisko pamatojumu personas datu apstrādei statistikas nolūkiem;
 • informācijas sniegšanas pienākumu izpilde apstrādes nolūkos, ko veic Farm Frites.

Facebook Ireland padarīs vietņu statistikas pielikuma galveno saturu pieejamu datu subjektiem, izmantojot datus, kas ietverti publiski pieejamās vietnes statistikas informācijā.

Galvenā kopīgas datu apstrādes uzraudzības iestāde ir Īrijas Datu aizsardzības komisija (Irish Data Protection Commission) (neatkarīgi no VDAR 55. panta 2. punkta, ja piemērojams).

Detalizēta informācija par savstarpējo vienošanos starp administratoriem pieejama tīmekļa vietnē:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Facebook personas datu apstrādes noteikumi pieejami te: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

YouTube

Farm Frites apstrādā to cilvēku personas datus, kuri izmanto Farm Frites kontu (kanālu) YouTube. Mēs apstrādājam šādus datus: vārds un uzvārds, segvārds, attēls, personas publiskajā profilā pieejamā informācija un cita informācija, kas sniegta ziņojumos vai komentāros.

YouTube administrators (t. i., Google pakalpojumu lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē – Google Ireland Limited) var apstrādāt Farm Frites YouTube kanāla lietotāju datus saviem nolūkiem, pamatojoties uz citiem juridiskiem noteikumiem. Papildu informācija par datu apstrādi, ko veic YouTube administratori, pieejama:

https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv 

Saistībā ar Farm Frites YouTube kanāla lietotāju datu apstrādi jums ir iespēja sazināties arī tieši ar YouTube administratoru.

 

Kas jums būtu jādara, ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus prettiesiski?

Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Polijā tā ir Polijas Datu aizsardzības uzraudzības iestāde (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Tiešā mārketinga gadījumā personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad jūs iebilstat pret turpmāku datu apstrādi vai atsaucat savu piekrišanu saņemt mārketinga ziņas, vai vēlaties pārtraukt mārketinga ziņu saņemšanu no Farm Frites.

Personas dati, kas paredzēti saziņai un reklamēšanai kā daļa no Facebook fanu lapas un YouTube kanāla, kā arī statistikas nolūkos, tiks apstrādāti līdz brīdim, kad jūs pret to iebildīsit, vai attiecībā uz ierakstos vai komentāros ietvertajiem datiem – līdz brīdim, kad tie tiks dzēsti.

 

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu datiem?

 1. Pieprasīt administratoram piekļuvi saviem personas datiem.
 2. Pieprasīt administratoram izlabot savus personas datus.
 3. Pieprasīt administratoram dzēst savus personas datus.
 4. Pieprasīt administratoram ierobežot savu personas datu apstrādi.
 5. Iebilst pret jūsu personas datu apstrādi – ar jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ – un īstenotu Farm Frites likumīgās intereses.
 6. Jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, uz kuras pamata tiek apstrādāti dati.

Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

 

Privātuma politikas izmaiņas

Farm Frites patur tiesības veikt izmaiņas šajā privātuma politikā. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.