Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

‘In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Maar parallel aan deze groei, zit het in onze genen om duurzaam te werken. ‘We ondersteunen dit initiatief van harte’, zegt Piet de Bruijne van Farm Frites. De Groene Cirkel past bij onze duurzaamheidsstrategie.

Farm Frites werd opgericht in 1971 en is gebouwd op gedegen plattelandswaarden als puurheid, authenticiteit, familie en agrarische kennis en kunde. We zijn begaan met de natuur en de gemeenschappen om ons heen en streven ernaar om de belangen van klanten, consumenten, boeren, werknemers en omwonenden te dienen. Wij willen daarom bekend staan als een versneller in duurzaam ondernemen.

Grote maatschappelijke opgaves op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering  komen op ons af, die we niet alleen kunnen oplossen. Daarom zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking met onze partners. Met Wageningen Research, HAS Hogeschool en Provincie Zuid-Holland starten we op 15 maart de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen. In deze Groene Cirkel werken we aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Samenwerking in de keten en met de directe omgeving is hierin belangrijk.

Samen met de teler

Farm Frites wil samen met de telers in de regio werken aan duurzame en vitale boerenbedrijven, die hun aardappelen voor de verste frietjes rechtstreeks van het land aan ons leveren.

Hiervoor is een gezonde bodem  uiteraard cruciaal, zodat ook in de toekomst lokale aardappelteelt gegarandeerd is. Daarnaast draagt een gezonde bodem niet alleen bij aan de productie, maar ook aan klimaatpositieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit op en rondom de akkers.

In onze eerste pilot onderzoeken we met een eerste kleine groep telers hoe we op hun  land de bodemkwaliteit kunnen vergroten en de opbrengst nu en in de toekomst kunnen borgen.

Samen met de omgeving

Samen  met de omgeving willen we de CO2-emissie van de fabriek in Oudenhoorn, gerelateerd aan aardgas en elektriciteit, terugbrengen tot 0 en willen we werken aan een CO2-neutrale keten. Deze ambitie gaan we realiseren met behulp van duurzame energietechnieken. Ook  verduurzaming  van logistiek en mobiliteit is een belangrijk thema, naast het verhogen van de veiligheid. Verder zetten we ons in voor het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen tussen de Farm Frites fabriek en de Tweede Maasvlakte.

Groene Cirkels

Groene Cirkels is een open netwerk waarin partners gelijkwaardig zijn, diversiteit wordt benut, belemmeringen worden weggenomen en gezamenlijk eigenaarschap ontstaat voor grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, versterking van biodiversiteit, hernieuwbare energie en hergebruik van reststoffen. Bij ons streven naar een duurzame samenleving zetten wij de natuur in als partner. Groene Cirkels is in 2013 ontstaan uit een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, HEINEKEN en Wageningen University & Research voor de ontwikkeling van een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Kijk voor meer informatie op www.groenecirkels.nl.

Onze initiatieven

"Farm Frites plaatst natuurlijke geluidswal tegen geluidsoverlast."  Lees meer

Logo Duurzamefriteketen 01 800X350px Rgb