Statement Acrylamide

Wat is Acrylamide?

Acrylamide is een stof die op natuurlijke wijze kan ontstaan als zetmeelrijke producten op hoge temperaturen worden verhit (boven 120°C.) Producten waarin Acrylamide voorkomt, zijn bijvoorbeeld gefrituurde aardappelproducten zoals frites, chips, koffie, ontbijtkoek, ontbijtgranen, brood (vooral geroosterd), biscuits en crackers. Hoe hoger het suikergehalte in deze producten, hoe groter de kans op Acrylamidevorming.

 Wat zijn de risico’s van Acrylamide?

In 2015 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de mogelijke risico’s van Acrylamide uitvoerig bestudeerd. Proeven hebben aangetoond dat Acrylamide schadelijke gevolgen heeft voor dieren. Ondanks het feit dat onderzoek bij mensen slechts op beperkte schaal heeft plaats gevonden, denken experts op basis van deze proeven dat een hogere inname van Acrylamide ook bij mensen mogelijk schadelijk is en een verhoogd risico op  kanker geeft. Wij volgen de ontwikkelingen betreffende dit onderzoek nauwgezet en nemen indien nodig, maatregelen.  

Wat betekent de nieuwe wetgeving rond Acrylamide?

Volgens de Europese Commissie is de hoeveelheid Acrylamide in voedsel op dit moment te hoog.  Vanaf 11 april 2018 is nieuwe regelgeving van kracht die dit gehalte terug moet dringen. Deze regels gelden voor alle horecabedrijven en voedselproducenten. Voor frites mag de hoeveelheid Acrylamide niet boven 500 microgram per kilo uitkomen.

Voldoet Farm Frites aan de normen zoals nu in de EU wet is opgenomen?

Farm Frites voldeed al ruimschoots aan de nieuwe normen: de nieuwe Europese richtlijn wordt door ons volledig onderschreven. Wij hebben onze zaken op orde en brengen aardappelproducten op de markt die binnen de zogenaamd benchmarklevels (BML) vallen.

Hoe minimaliseert Farm Frites de mogelijke risico’s van Acrylamide?

  • We gebruiken voor onze producten alleen aardappelen met een laag suikergehalte.
  • Wanneer aardappelen te koud worden bewaard, neemt het suikergehalte sterk toe. Dit leidt tot snellere Acrylamidevorming als de aardappelen worden gebakken of gefrituurd. Farm Frites bewaart haar aardappelen onder geconditioneerde omstandigheden om de suikervorming onder controle te houden.
  • We selecteren streng ‘aan de poort’; alle aardappelvrachten worden voor ze de fabrieken in gaan, streng gecontroleerd op kleur en gebreken.
  • Tijdens het productieproces worden de hele aardappelen gewassen en vervolgens de gesneden frites geblancheerd. Gedurende dit proces wordt de suiker grotendeels uit de aardappelen ontrokken. Dit is de meest efficiënte methode om het suikergehalte zoveel mogelijk te reduceren.

Wat kan ik zelf doen om de risico’s van Acrylamide te vermijden?

Acrylamide volledig vermijden, is praktisch onmogelijk. Het nauwkeurig opvolgen van de geadviseerde bereidingswijze bij frituren, minimaliseert echter het gehalte Acrylamide sterk.

De afbak instructies die vermeld staan op alle Farm Frites verpakkingen worden door ons elke dag geverifieerd tijdens productiecontroles. We zijn er 100% van overtuigd dat wanneer de bakinstructies op de verpakking worden gevolgd, onze frites smaakvol, krokant, mooi van kleur is en de juiste textuur heeft. Kwaliteitsproducten zijn ons grootste goed. We werken daarom continu aan verbetering, in elke fase van het proces. Bij de kleinste aanwijzing dat ons productieproces op krokantheid ,textuur, smaak of kleur dient te worden bijgesteld, ondernemen we direct stappen.

Farm Frites producten zijn en blijven echter halffabricaten. Daarom vinden we het  belangrijk om onze eindgebruikers te informeren over het frituurproces. Zodat iedereen zorgeloos kan genieten van perfect gefrituurde frites!

Bij Farm Frites geven we dan ook regelmatig trainingen om onze klanten hier zoveel mogelijk bij te helpen en adviseren. Voor extra tips en informatie verwijzen we onze klanten en eindgebruikers naar onze 'golden frying rules' en de  www.goodfries.eu website, een initiatief van EUPPA.

 

Heeft u vragen?

Stuur dan een mail naar Questionnaires@farmfrites.com

Categorie