Dany Vromman

‘We hebben een gemengd bedrijf met zowel een melkvee- als akkerbouwtak’, vertelt teler Dany Vromman uit Wallonië. ‘We verbouwen de traditionele gewassen suikerbieten, mais, graan, aardappelen en gras. De aardappelteelt is reeds gedurende vier generaties op ons bedrijf aanwezig’.

’We telen de rassen Innovator, Lady Anna en Felsina. Innovator-aardappelen kenmerken zicht door een heel goed rendement; de knollen zijn regelmatig van vorm en ze  hebben een goede ziekteresistentie. Lady Anna heeft een heel mooie, gele schil en een regelmatige sortering. Deze aardappel vraagt wel de nodige aandacht bij opkomst.'

'De half-vroege Felsina past perfect op de lichtere gronden van ons bedrijf. Bovendien kunnen we door het inzetten van Felsina mogelijke grondgebonden ziektes vermijden.'

Foto Be Vromman

                                                    Vader Dany en zoon Nicolas Vromman

'Farm Frites pas heel goed bij onze manier van werken, ook in de af-land periode.'

'De contracten en contractprijzen liggen rond het gemiddelde van de markt. De aangeboden rassen passen perfect binnen ons bedrijf. We hebben veel vertrouwen in onze buitendienstman Pierre-Yves Casterman, hij ondersteunt ons goed en volgt de teelt en bewaring het gehele jaar mee op. De uitbetaling van de facturen gebeurt zoals afgesproken.'

'We werken al meer dan 25 jaar samen met Farm Frites.'

'De informatie die we van Farm Frites ontvangen is duidelijk, accuraat, gestructureerd en op het correcte ogenblik aangeleverd. Op het moment dat er een probleem optreedt, kunnen we altijd contact opnemen met onze buitendienstman.'