Energie- en watermanagement

Zowel onze energie-intensiteit als ons waterverbruik zijn verminderd.

De energie-intensiteit is afgenomen met ongeveer 0.3 gigajoule per ton eindproduct. Vergeleken met 2012 is de waterintensiteit afgenomen met ongeveer 200 liter per ton eindproduct. Voor de komende jaren ligt de focus op het voortdurend verminderen van deze intensiteit, maar ook op het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie en het verhogen van het hergebruikpercentage van water in onze fabrieken.

 

Duurzaamheid Water

 

Lees meer in ons Duurzaamheidsverslag 2022.

(Alleen in het Engels beschikbaar)