Grondstoffen, productie & voedselafval

Van al onze afvalstromen wordt 99.8% hergebruikt. Slechts een heel miniem deel van ons afval gaat naar de verbrandingsoven en zelfs uit deze verbranding wordt energie teruggewonnen. 50% van ons afval wordt hergebruikt in de vorm van veevoer, of als grondstof voor andere bedrijfstakken. Het restant wordt verwerkt of gecomposteerd. Ongeveer 1 % wordt gerecycled.

 

Energie

 

Lees meer in ons Duurzaamheidsrapport 2021.

(Alleen in het Engels beschikbaar)