Advies behandeling van luizen

800Px Macrosiphum Euphorbiae

De luizendruk is momenteel hoog. Als gevolg van hoge temperaturen in de maanden februari en april is de populatie vroeg begonnen te ontwikkelen.

Ook worden de eerste aardappeltopluizen gevonden. Deze luizen vermenigvuldigen bij warm weer snel met bladschade en gewasverliezen als gevolg.

Ervaringen in de pootgoedsector hebben ons geleerd dat wanneer partijen behandeld zijn met flonicamid (o.a. Tepekki) er overschrijdingen van de maxium residue level (MRL) mogelijk zijn. Een overschrijding van de MRL kan ver strekkende gevolgen hebben, in de praktijk betekent het dat een partij aardappelen niet meer afgezet kan worden in het kanaal van consumptie en/of verwerking.

Op basis van deze nieuwe inzichten en ervaringen adviseert de aardappelverwerkende industrie, verenigd in de VAVI, daarom het gewasbeschermingsmiddelen flonicamid (o.a. Teppeki) niet meer toe te passen voor de bestrijding van luizen in aardappelen.

Wij adviseren om bij het overschrijden van de schadedrempel een behandeling te doen met:

Thiacloprid (o.a. Calypso in NL en Biscaya in BE)

Acetamiprid (o.a. Gazelle)

Deze middelen hebben tevens een nevenwerking op coloradokevers, welke ook al regelmatig gesignaleerd worden.

De schadedrempels zijn als volgt:

Aardappeltopluis: 2 op een ‘kleine’ of 5 op een ‘grote’ plant

Vuilboomluis en wegedoornluis: 25 per samengesteld blad

Overige bladluizen: 50 per samengesteld blad (25 bij stress)

Coloradokever: 5 larven of 2 volwassen kevers per plant

Voor de beste werking altijd in de avond spuiten met voldoende water en druk.

Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard terecht bij uw buitendienst.

Img 0285