Bewaaradvies: drogen of niet drogen?

Aardappelen zijn onder sterk wisselende condities gerooid, echter voor allen geldt dat drogen essentieel is als start van het bewaarseizoen.

Op enkele procenten na, zijn alle aardappelen gerooid en zitten deze achter de planken. De condities waarbij de aardappelen zijn in geschuurd verschillen sterk. Vroeg gerooide aardappelen zijn warm en droog binnen gaekomen, de aardappelen gerooid tussen de buien door zijn veelal nat en koud gerooid met veel grond. De aardappelen gerooid onder natte en koude omstandigheden verdienen extra aandacht in het droogproces. Hieronder een korte beschrijving die kan helpen uw aardappelen droog te krijgen en houden.

De eerste te nemen stap in het bewaarproces is het egaliseren van de partij. Bij grote verschillen van temperatuur in de hoop bestaat het risico dat tijdens het inkoel proces condens ontstaat op de scheiding tussen warmere en koudere aardappelen. Het egaliseren van de partij gebeurd door intern ventileren met de poort half open om voor een verversing te zorgen. Een kachel plaatsen in de ruimte helpt sterk bij het egaliseren. De kachel zorgt er namelijk voor dat de temperatuur in de partij niet lager wordt.

Na egaliseren volgt de droogperiode. Hierin bevinden de meeste partijen zich momenteel. Tijdens het droogproces zijn twee regels van groot belang.

Eerste regel: gebruik buitenlucht die drogend is. Dit lijkt voor de hand liggend, echter komt het regelmatig voor dat er met warmere, vochtige lucht wordt geventileerd. Met de gedachte dat het erf droogt dus de aardappelen drogen ook. Om te weten of de buitenlucht ook drogend is voor de aardappelen zal er altijd gekeken moeten worden naar de aardappeltemperatuur en de buitenluchttemperatuur met bijbehorende relatieve luchtvochtigheid. Een bewaarcomputer kan hier goed bij helpen om te bepalen of de buitenlucht drogend is voor de partij aardappelen. Indien er geen computer aanwezig is kan er ook gebruik gemaakt worden van onderstaande tabel. Hierin kunt u aflezen hoeveel gram vocht in de binnen- en buitenlucht zit. Is er in de buitenlucht minder vocht aanwezig dan kan er gedroogd worden.

Grafiek

Tweede regel: de kachel droogt niet! Een kachel zorgt alleen dat de aardappelen tijdens het drogen niet in temperatuur zakken.

Om goed aardappelen te drogen neemt u de volgende regels in acht:

1) Is buitenlucht drogend ten op zichtte van de aardappelen?

2) Gebruik een kachel om de temperatuur in de partij te handhaven of te verhogen.

Voor de komende periode wordt iets warmer weer voorspeld, zie de weerpluim van weerplaza.nl.

Werpluim

Advies is om de aardappelen niet te ver in temperatuur te laten zakken. Zo kan bij iets hogere buitentemperaturen toch nog drogend met buitenlucht geventileerd worden. Dit geldt speciaal voor de partijen die nog vochtig zijn of waar rot in zit, een paar dagen niet drogend ventileren kan voor dit soort partijen slecht zijn.