Teler Kennis Middagen

Vorige week zijn voor de tweede maal dit jaar de Teler Kennis Middagen (TKM) gehouden.

Img 2656

Op deze Teler Kennis Middagen worden in kleinschalige bijeenkomsten diverse onderwerpen besproken. Door de kleinschaligheid is er volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen en deze te bediscussiëren.

De TKM vond plaats op drie locaties, regio Zuid-Limburg (NL), regio Brussel (B) en Flakkee (NL).

Tijdens de TKM worden diverse actualiteiten besproken, deze TKM stond in het thema “Teelt”. Hierin werden drie onderwerpen uitgelicht namelijk insecten, Phytophthora en (bij)bemesten.

 

Img 2622

 

De onderwerpen insecten en Phytophthora werden door Cees van den Hoek (Agronoom – Farm Frites) behandeld.

Om insecten op een duurzame manier te reguleren is de eerste stap het vaststellen van schadedrempels; pas bij het overschrijden hiervan kan een chemische correctie worden uitgevoerd. Van ieder middel werd inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de natuurlijke vijanden. Zo kan een juiste afweging worden gemaakt wanneer en met welke middelen een zo duurzaam mogelijk insectenbestrijding kan worden uitgevoerd.

Phytophthora is met het groeizame weer steeds een actueel onderwerp. Stammen van de Phytophthora worden steeds sterker sporulerend en agressiever, dit vraagt goed sluitend bestrijdingsschema.

Img 2632

 

Het onderdeel (bij)bemesten werd toegelicht door Arjan Mager (Crop Manager – Farm Frites). Om aardappelen op een duurzame manier te kunnen bemesten is juist inzicht nodig. Hier kwam de zeer uitgebreide kennis van Arjan Mager uitstekend van pas om dit onderwerp verder uit te diepen. Welke hoofd- en sporenelementen zijn van belang voor een optimale groei van de aardappel, wat moet gegeven worden in de basisbemesting en wat kan als bij bemesting worden gegeven?

Samenvattend kunnen we zeer tevreden terug kijken op drie zeer informatieve middagen.

In november van dit jaar zal de laatste TKM van deze reeks worden georganiseerd, deze zal volledig in het thema van bewaren staan.