Tour de Farm 2018 wederom groot succes!

Ook dit jaar organiseerde Farm Frites in samenwerking met Bayer het jaarlijkse evenement "Tour de Farm". Het vond dit jaar vroeg in het seizoen plaats, in verband met de vele evenementen in de sector later dit jaar. Net zoals voorgaande jaren had Tour de Farm twee etappes: één in België (op 29 mei te Huldenberg bij de familie Peeters) en één in Nederland (op 31 mei bij de familie Waverijn te Philippine). In totaal hebben bijna 200 telers een bezoek gebracht aan één van de twee dagen.

Img 0103

Dit jaar stond Tour de Farm in het teken van “Relaties in de aardappelketen”. Voor Farm Frites zijn relaties zeer belangrijk; met haar telers, haar afnemers en met andere partijen in de aardappelsector. Om tot een duurzamere aardappelteelt te komen is samenwerken van essentieel belang. Om goed samen te kunnen werken is inzicht in elkaars werelden nodig. Door middel van een vijftal demo’s werden diverse inzichten verschaft aan de bezoekers. Alle deelnemers werden over vijf groepen verdeeld en door de buitendienst langs de demonstraties geleid.

 

Img 0030

Zo gaf de demo “Relatie aardappelkwaliteit en friteskwaliteit” inzicht in wat de effecten zijn van aardappelkwaliteit op de productie van frites. Dit werd prikkelend verwoord door Guus Misset, QA manager van Farm Frites.

 

Img 0113

Bayer verzorgde een demo over communicatie. Hierin werd besproken hoe in discussie te gaan met de maatschappij omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wat is het gevaar, het risico en de blootstelling. In België werd dit verzorgd door Veerle Mommaerts en in Nederland door Hinse Boonstra.

 

Img 0070

Micha van den Nieuwenhuijzen en Saskia Hoogenboom, beide werkzaam op de afdeling marketing van Farm Frites, gaven in de demo “Aardappelrassen tot eindproduct” inzicht in welke trends Farm Frites ziet aankomen en hoe hierop te anticiperen. Zo wordt generatie Z (geboren na 1995) gezien als toekomstige klant. Deze heeft bepaalde behoeften en Farm Frites speelt hierop in.

 

Img 0109

Ontwikkelingen gaan binnen de landbouw ook door, zo wordt digitale landbouw steeds belangrijker. Daarom werd er een demo door Bayer verzorgd om inzicht te geven in wat er mogelijk is op het gebied van digitale landbouw en op welke manier deze gegevens gebruikt kunnen worden. Deze demonstratie werd gegeven door Marc Sneyders in België en door Sjors Leermakers in Nederland.

 

Img 0111

Het telen van aardappelen blijft een vak. Om telers extra informatie te geven over de teelt van aardappelen is er een demo gewijd aan de invloed van sporenelementen op kwaliteit. Door Cees van den Hoek werd met behulp van duidelijke foto’s inzichtelijk gemaakt welke gebreken kunnen ontstaan en welke effecten deze gebreken hebben.

 

Img 0050

Na een mooi middagprogramma, met afwisselende en informatieve demo’s, was het tijd om met collega-telers en mensen van Farm Frites en Bayer na te praten onder het genot van een drankje en een smakelijke BBQ.