Tour de Farm 2018

Het voorjaar is net begonnen, maar de voorbereidingen voor Tour de Farm 2018 zijn al in volle gang. Dit jaar zijn we te gast op twee akkerbouwbedrijven: één in België en één in Nederland. Tijdens deze dagen zal het vertrouwde concept gehanteerd worden waarbij, aan de hand van korte demo’s, diverse onderwerpen worden toegelicht. Op dinsdag 29 mei zijn we voor de Belgische editie te gast bij de familie Peeters in Huldenberg. Op donderdag 31 mei zijn we in Nederland te gast bij de familie Waverijn te Philippine.

Vanwege de vele evenementen die voor komend najaar gepland staan, is besloten om Tour de Farm 2018 eind mei in te plannen.

Het thema van Tour de Farm-2018 is: “Relaties binnen de aardappelketen”.

In tegenstelling tot de vorige edities van Tour de Farm, zal dit jaar de nadruk meer liggen op de diverse relaties binnen de aardappelketen. Alle acties binnen de keten hebben namelijk effect op de andere schakels. Als we de relatie tussen deze acties inzichtelijk maken, kunnen we met zijn allen beter samenwerken. Het beter samenwerken zal resulteren in meer tevreden klanten, wat weer voor een betere afzet van de hele aardappelketen zorgt.

Het thema zal tijdens de volgende demo’s belicht worden:

  • Relatie aardappelkwaliteit en friteskwaliteit.
  • Communicatie: het gesprek over gewasbescherming met de maatschappij.
  • Van aardappelrassen tot eindproduct.
  • Digitale landbouw.
  • De invloed van sporenelementen op kwaliteit.

Beide dagen zullen worden afgesloten met een aansluitende BBQ op locatie, zodat er nog nagepraat kan worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Bij de familie Peeters zal het programma zowel in het Frans als Nederlands te volgen zijn. Indien gewenst kan dit ook bij de familie Waverijn het geval zijn.

We hopen u ook dit jaar weer in groten getale te mogen ontvangen!

De aangesloten telers zullen binnenkort de officiële uitnodiging ontvangen.