Update CIPC 11-2019

Middels deze nieuwsbrief willen we u verder informeren over het verbod op CIPC, beter bekend als Gro Stop, per 8 oktober 2020.

Toelating

België heeft als land alle CIPC producten verboden per 30-6-2020, zodat het officieel niet meer kan worden gebruikt voor de oogst 2020.a

In Nederland laat Certis de toelating van al zijn Gro Stop producten vervallen per 31-7-2020. Dit vanwege het feit dat zij niet in de discussie wil komen rondom het wel of niet gebruiken op oogst 2020.  Arista/UPL, een andere leverancier van CIPC, heeft de toelating nog niet aangepast. Farm Frites zal het gebruik van CIPC voor oogst 2020 in ieder geval verbieden om niet in de problemen te komen met overschrijdingen met het verwerken vanaf 8 oktober 2020.

t-MRL

De t-MRL (tijdelijke Maximum Residue Level), de tijdelijk verhoogde MRL, die wordt aangevraagd vanwege contaminatie in bewaringen waar in het verleden CIPC is gebruikt, is ingediend en ligt ter beoordeling bij de Europese Commissie. Als er geen t-MRL komt, zal de MRL komen te liggen op 0,01 mg/kg. Dit is de detectie limiet.

Reinigen schuren

In nauwe samenwerking met de nationale federaties van een zestal EU-landen en de EUPPA (Europese associatie van verwerkers) wordt op dit moment een aantal initiatieven opgezet, waaronder het verkrijgen van inzicht in kosteneffectieve reiniging van aardappelbewaarloodsen. In Nederland wordt deze actie opgezet door de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI). Het beeld van kosteneffectieve reiniging zal medio maart 2020 compleet zijn en leiden tot een concreet telersadvies. Tevens zullen de onderliggende onderzoekresultaten van het reinigingsproject worden gedeeld met de Europese Commissie met het oog op de aanvraag van een tijdelijke MRL.

 

Update 2019 12

Demonstratie locaties

Omdat we oogst 2020 geen CIPC meer mogen gebruiken, hebben we dit jaar op 10 locaties demonstraties van nieuwe kiemremmers neergelegd. Dit zijn BIOX-M, 1,4-Sight en Ethyleen.

Hiermee willen we de nieuwe middelen in de praktijk beoordelen op effectiviteit. De eerste cellen zijn inmiddels behandeld. Wij zullen komend jaar op deze locaties informatiebijeenkomsten organiseren waarin we u op de hoogte willen houden over de transitie naar deze nieuwe producten.

Ook in deze schuren meten we regelmatig de hoeveelheid CIPC die op de knollen zit, om zo te kunnen beoordelen of een in 2019 onbehandelde CIPC schuur onder of boven de t-MRL zit.

Wij zullen u de komende maanden regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe producten, reinigen en actualiteiten. Mocht u nog extra vragen of informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met uw buitendienst.