Update oogst 2018

Net als voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar een steekproef in week 31, 33 en 35 gedaan om een idee te krijgen hoe de aardappelen voor de hoofdoogst zich ontwikkelen.

Wij zullen dit nog één keer herhalen na doodspuiten of na week 38, om tot een eindconclusie te komen.

Graag willen we u de resultaten tot en met week 35 presenteren.

Iedereen zal het er over eens zijn dat teeltjaar 2018 niet snel vergeten zal worden. Na een zeer natte start van het seizoen, hebben we één van de droogste zomers ooit achter de rug en is het op veel plaatsen nog steeds erg droog.

Opbrengstcurve

De getoonde opbrengst is een netto opbrengst, waarbij de bruto opbrengst is verminderd met 15%.

De verschillen tussen de percelen zijn echter zeer groot. Deze lopen uiteen van 13 ton/ha tot 69 ton/ha. Zo’n grote spreiding hebben we nog niet vaak gezien. Daarnaast zijn ook de verschillen tussen de gebieden relatief groot.

Tonnage Opbrengst

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de gebieden die kunnen beregenen en de gebieden die dit niet kunnen, echter overal is het minimaal 20% lager dan gemiddeld.

De onderwatergewichten zijn met gemiddeld 400 gram nog steeds goed, echter zijn deze wel aan het dalen.

De grote vraag is echter hoe de doorwas, welke we terugvinden in veel percelen, zich ontwikkeld. Een groot aantal van deze percelen met symptomen zijn behandeld met MH/Fazor. Hier lijkt over het algemeen de explosieve groei van de secundaire knollen flink te zijn geremd, al staan ze lang niet overal stil.

Het percentage drijvers ligt momenteel op de meeste percelen nog tussen de 0% en 2%. Dit kan echter snel veranderen als de doorwas toeneemt en het gewas begint af te sterven.

De situatie omtrent doorwas volgen we nauwlettend. Binnenkort zullen we u adviseren over hoe om te gaan met doodspuiten, rooien en inschuren.