Ward De Keersmaecker, nieuwe buitendienst medewerker België

Sinds begin september is het team van onze Belgische buitendienst versterkt met Ward De Keersmaecker. Ward zal vooral werkzaam zijn in het gebied Vlaams-Brabant (ten noorden en ten westen van Brussel), West-Vlaanderen, Westelijk gebied van Wallonië (Henegouwen) en Noord-Frankrijk. Met deze versterking in het team kunnen we onze samenwerking met de telers optimaliseren.

20180925 Ward De Keersmaecker V2

Met enige fierheid mag ik zeggen dat ik sinds kort bij Farm Frites ben aangenomen om het Belgische buitendienst-team te versterken.

Ik ben afkomstig van Wolvertem, een landelijke gemeente in de Brusselse noordrand, waar ik ben opgegroeid op het ouderlijke landbouwbedrijf. Net zoals bij Farm Frites het geval is, ben ook ik fier op mijn landbouwachtergrond. In mijn vrije tijd help ik thuis of steek ik collega-landbouwers uit de buurt een handje toe. Daarbuiten speel ik nog voetbal en ga ik graag skiën.

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Thomas More Hogeschool in Geel, waar ik ben afgestudeerd als Professionele bachelor in de landbouw met specialisatie akkerbouw. Tijdens mijn stageperiode heb ik ook ervaring kunnen opdoen in de Waalse en Franse akkerbouwsector. Ik probeer ook nog steeds zoveel als mogelijk velddagen en voorlichtingsmomenten bij te wonen om mee te blijven met recentste technieken en ontwikkelingen. In mijn job als buitendienstmedewerker zal ik dan ook proberen om de kennis die binnen onze agronomie-afdeling ruim aanwezig is, mee te helpen overbrengen naar onze telers.

Ten slotte wil ik nog zeggen dat ik enorm blij en enthousiast ben om deze job te mogen doen. Omdat ik al van kindsbeen af sterk begaan ben met de aardappelwereld. Zelf sta ik nog stevig met de voeten in de praktijk en kijk ik ernaar uit om, ondanks dit moeilijke jaar, samen met onze telers proberen vooruit te komen.