Wijzigingen naar aanleiding van vernieuwing informatie systemen

Beste telers,

Farm Frites gaat komende maand een nieuwe fase in met betrekking tot de vernieuwing van haar informatie systemen. Graag brengen wij u op de hoogte van welke wijzigingen dit voor u met zich mee brengt.

Teler- en contractnummers

Zoals u wellicht voor de nieuwe (oogst 2023) contracten reeds gemerkt heeft, is aan uw bestaande telernummer een voorloopcijfer toegevoegd (in de meeste gevallen 1). Daarnaast krijgt u nieuwe 10-cijferige contractnummers. De resterende oude (oogst 2022) contracten zullen ook overgezet gaan worden naar ons nieuwe systeem en daarbij een nieuw contractnummer meekrijgen. De onderliggende oorspronkelijke (contract)afspraken zullen in stand blijven.

Facturen en facturatie tijdens conversie

Dit nieuwe contractnummer zult u ook terug zien op uw facturen. Ten tijde van facturatie zullen wij u separaat doorgeven naar welk oude contractnummer de factuur refereert. Daarnaast zal de lay-out van uw factuur wijzigen ten opzichte van de lay-out die u gewend was. Zie in de bijlagen hier een voorbeeld van.

De conversie van het oude naar het nieuwe systeem zal plaatsvinden in de periode van 2 juni tot en met 9 juni 2023. In deze periode vinden als gevolg hiervan in beide systemen ontvangsten plaats, afhankelijk van de fabriek waarin uw aardappelen verwerkt gaan worden. Het zal pas mogelijk zijn om ons facturatieproces op te starten als we geheel over zijn op ons nieuwe systeem in de week van 12 juni 2023. Het gevolg is dat in deze korte periode u de factuur een aantal dagen later zal ontvangen dan u van ons gewend bent. Dit heeft echter geen gevolgen voor de betaaltermijn van uw leveringen.

My Farm Frites

Ook heeft de vervanging van het systeem gevolgen voor My Farm Frites. U bent gewend in te loggen met uw telernummer en dat blijft zo. Echter zoals eerder in dit bericht vermeld, gaat uw telernummer veranderen. Om de leveringen in te zien die straks in ons nieuwe systeem ontvangen zullen worden, zal u met uw nieuwe telernummer moeten inloggen. Dit zal echter pas mogelijk zijn in de week van 12 juni 2023. Hierbij vinden een aantal veranderingen plaats, zoals weergegeven in de bijlage van deze brief. Uw huidige wachtwoord van My Farm Frites blijft ongewijzigd.

Om de ‘oude’ leveringen in te zien kan u blijven inloggen met uw huidige telernummer. 

Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met uw accountmanager.

Bedankt voor uw begrip en vertrouwende op een plezierige voortzetting van onze samenwerking.

 

Namens Farm Frites International,
Team Agro

Bijlage 1: wijzigingen My Farm Frites

Bijlage 2: Voorbeeld factuur