Farm Frites zmienia nazwę

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY FIRMY W POLSCE

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi przekształcenie spółki Farm Frites International B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce w spółkę Farm Frites Central Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba firmy pozostaje bez zmian.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że nowa spółka przejmie wszelkie prawa i obowiązki dotychczas istniejącej, zostając tym samym stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań.

W związku z powyższym, planowana reorganizacja nie spowoduje zmiany warunków współpracy ani dostępnego dla Państwa asortymentu produktów oferowanych przez grupę Farm Frites.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z siedzibą firmy w Lęborku, pod numerem telefonu 59 863 75 00.