Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

FF CSR Img

Każdego dnia ludzie na całym świecie cieszą się naszymi pysznymi produktami ziemniaczanymi. W ten sposób realizujemy naszą wizję: aby smak naszych – najlepszych na świecie – frytek, wywoływał uśmiech na twarzach naszych klientów. Głównym celem Farm Frites jest osiąganie tego zadania przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu nieustannie pracujemy nad tym, aby cała nasza działalność była bardziej zrównoważona środowiskowo.

W 2018 roku wyznaczyliśmy sobie szereg ambitnych celów w obszarach obejmujących zmiany klimatyczne, rolnictwo, zarządzanie odpadami spożywczymi, gospodarkę wodną oraz proces pakowania. Nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 stanowi aktualizację naszych postępów w kierunku realizacji tych celów. Dzielimy się zarówno naszymi osiągnięciami, jak i wyzwaniami, które napotkaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Raport zawiera również nasze najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także obiecujące eksperymenty, nad którymi pracuje nasz zespół. Od oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy, do promowania bioróżnorodności poprzez pasy dzikich kwiatów na terenach rolniczych. Od stosowania cieńszej folii wykorzystywanej w pakowaniu naszych produktów, do generowania zielonej energii z obierków ziemniaków. Raport zawiera również inspirujące wywiady ze specjalistami z Farm Frites, w których dzielą się swoją wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, z dumą prezentujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

Przeczytaj pełny raport lub jego streszczenie tutaj.