Surowce, produkcja i minimalizowanie odpadów

99.8% naszych odpadów było ponownie wykorzystanych. Tylko niewielka cześć odpadów jest spalana, a i w tym procesie odzyskujemy energię. 50 % odpadów jest ponownie wykorzystywana w postaci pasz dla bydła lub jako surowiec dla innych gałęzi przemysłu. W najbliższych latach podejmiemy starania mające na celu jeszcze lepsze wykorzystania surowca i bardziej zrównoważone wykorzystanie produkowanych odpadów.

 

Energie

 

 Dowiedz się więcej w Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022.