Zarządzanie zużyciem energii i wody

Zużycie zarówno energii jak i wody, zostało zmniejszone.

Zużycie energii zostało zredukowane o około 0,3 gigadżuli na tonę produktu gotowego. W porównaniu do 2012 roku, zużycie wody zmniejszono o około 200 litrów na tonę produktu gotowego. W nadchodzących latach dalej będziemy skupieni na redukcji zużycia energii i wody, ale także na zwiększeniu ilości energii odnawialnej w całkowitym zużyciu oraz zwiększymy ilości wody, która zostanie ponownie użyta do produkcji w naszych fabrykach.

 

Duurzaamheid Water

 

 Dowiedz się więcej w Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022.