Bezpieczeństwo żywności

Farm Frites zawsze stawia bezpieczeństwo żywności na pierwszym miejscu. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby to zagwarantować. Bezpieczeństwo żywności zaczyna się u źródła - w ziemniaku. Farm Frites używa różnych systemów do sprawdzania plonów i zapewnienia wykrywalności defektów przez cały proces produkcji.

 

Bezpieczeństwo żywności

Farm Frites nieustannie dąży do zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa produktów ziemniaczanych. Każdy plantator Farm Frites na świecie, musi posiadać certyfikat Global GAP dla bezpieczeństwa żywności. Obowiązują również inne, lokalne systemy certyfikacji bezpieczeństwa żywności, takie jak VVA lub Vegaplan w Europie Zachodniej.

Certyfikat bezpieczeństwa żywności zapewnia przestrzeganie standardów w zakresie higieny i bezpiecznej produkcji żywności przez dany region lub kraj. Każdego roku niezależny audytor ocenia, czy plantatora można uznać za bezpiecznego dla żywności. Wszyscy rolnicy muszą również przedstawić rejestr swojego programu nawożenia, pokazując, że podczas uprawy stosowano tylko dozwolone środki ochrony upraw.

 

Wstępna kontrola i system kontroli jakości

Wszystkie ziemniaki, które mają zostać dostarczone do przerobu są poddawane kontroli wstępnej. Polega ona na pobraniu próby z pola zanim ziemniaki zostaną wykopane i dostarczone do fabryki. Ma to na celu sprawdzenie jakości surowca, aby wiedzieć z wyprzedzeniem jakie produkty mogą być z nich wyprodukowane. 

Pobieramy również próby ziemniaków składowanych w przechowalniach w celu monitorowania ich jakości. Oceniamy ich średnią długość, wielkość, "oczka" (defekty) i ciężar właściwy oraz sprawdzamy, czy nie uległy zmianie podczas przechowywania. Próby pobierane są po raz kolejny przed samą dostawą i wówczas sprawdzany jest również kolor po usmażeniu. 

Mg 8935 Small

 

Systemy kontroli 

 

Na całym świecie 

Program monitorowania wdrożony przez Farm Frites zakłada sprawdzanie wszystkich pól uprawnych każdego tygodnia w oparciu o listę kontrolną. W ten sposób planowane jest nawadnianie i nawożenie oraz zapobiega się chorobom i innym defektom surowca. 

Stosujemy szeroką gamę nowoczesnych technologii, aby zapewnić wydajne użycie wody, nawozów i pestycydów:

  • Sprawdzamy wilgotność gleby za pomocą specjalnych czujników, aby zoptymalizować program nawadniania;
  • Kontrolujemy ryzyko występowania chorób i ograniczamy użycie pestycydów za pomocą stacji pogodowych połączonych z DSS (Decision Support System ) 

 

Europa Zachodnia 

Istotnym jest, aby ziemniaki były identyfikowalne. Crop-R progam jest idealnym narzędziem do tego celu; plantatorzy wprowadzają swoje pola do tego programu i są one mapowane w najdrobniejszych szczegółach. 

Monitorujemy poziomy nawozów w glebie i wykorzystujemy czujniki, które pozwalają nam optymalizować nawożenie. 

Bodemsensor Small