Hållbar distributionskedja

Effektiv och hållbar transport och logistik är en väsentlig del av vår leveranskedja. Detta gäller både uppströms, från jordbrukarna till fabrikerna och nedströms, för transporter från fabrikerna till kylanläggningarna och vidare till våra kunder i över 100 länder.

Våra transport- och logistikaktiviteter kräver betydande mängder energi och resurser eftersom potatisprodukterna transporteras landvägen och via kortare sjöresor i Europa samt exporteras via långa resor till havs till resten av världen. Inom Europa, inklusive Storbritannien som en av våra nyckelmarknader, genomför vi över 51 000 transporter nedströms för att leverera produkter till våra kunder. Den genomsnittliga sträckan är 80 mil. Vad gäller längre havstransporter så skickade vi över 4 500 containrar med en genomsnittlig transportsträcka på 1 450 mil.

 

Rsz Farm Logix Trucks

 

 Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2022.