Tour de Farm

Under 2015 inledde vi ett FC-partnerskap (Food Chain Partnership) med Bayer och Kellogg’s. Målet är att förbättra den hållbara odlingen av potatis. En gång om året anordnar vi Tour de Farm (en dag för lantbrukare) där vi diskuterar ämnen som är intressanta för sektorn för potatisodlings-/potatiskedjan. Vi bjuder in alla våra potatisleverantörer till detta evenemang och det är alltid välbesökt.

Vad har vi fått ut av partnerskapet med Bayer?

Walter Everaert-Roekens – potatisodlare:

”Vi öppnade upp vårt företag för Tour de Farm och det visade sig bli en mycket trevlig och lärorik dag. Vi diskuterade en rad ämnen, bland annat problemen med erosion i vår region. Vi hade redan informerat oss lite själva genom att titta på ett system med en damm och vallar för att förhindra översvämningar och att bekämpningsmedel spolas bort. Samarbetet hjälpte oss att få en klarare bild över problemet och vi har investerat i en maskin. Sedan dess har vi tillämpat tröskeltekniken på alla våra potatisland på kullarna runt Leuven”.

”Jag har fått upp ögonen för de problem som omger en säker hantering av bekämpningsmedel. Demonstrationen var verkligen en ögonöppnare vad gäller riskerna och sedan dess använder jag alltid skyddsglasögon och skyddshandskar när jag jobbar med bekämpningsmedel. Det har verkligen fått in mig på rätt spår!”

 

Touer De Farm 1

 

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2022.