Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerheten är alltid högsta prioritet hos oss på Farm Frites. Vi gör allt vi kan för att försäkra säkerheten hos våra livsmedel. Livsmedelssäkerhet startar vid ursprunget, det vill säga, vid potatisarna. Farm Frites använder flera olika system för att kontrollera skördarna och se till att vi alltid kan spåra våra produkter.

 

Livsmedelssäkerhet

Vi på Farm Frites har som mål att alltid helt garantera våra livsmedelsprodukters säkerhet, i alla led. Farm Frites odlare, oavsett var i världen de befinner sig, måste vara Global GAP-certifierade för livsmedelssäkerhet. Andra lokala certifieringsprogram tillämpas också, som VVA eller Vegaplan i Västeuropa.

Ett certifikat för livsmedelssäkerhet ser till att man uppfyller standarderna för en viss region eller ett visst land vad gäller hygien och säker livsmedelsproduktion. Varje år utför en oberoende revisor en utvärdering för att avgöra om en odlare kan godkännas inom alla områden för livsmedelssäkerhet. Alla odlare måste också lämna över rapporter gällande sina gödningsprogram en vecka innan produktleveransen. Detta för att bevisa att endast godkända medel har använts för att skydda grödorna under odlingen.

 

Förhandsprover och system för kvalitetskontrollsystem

Alla potatisar som ska förädlas genomgår ett förhandstest. Ett förhandstest innebär att ett prov tas ute på fältet medan potatisarna håller på att tas upp och transporteras till fabriken. Detta görs för att kunna bedöma kvaliteten, för att på så vis kunna bestämma exakt vilka produkter som potatisarna ska användas till.

Vi tar även prover på potatisar som ska lagras, för att vi ska veta vilken kvalitet potatisarna som vi lagrar på olika platser har. Vi utvärderar genomsnittlig längd, storlek, ögon (defekter) och densitet eftersom dessa faktorer inte förändras under lagringen. Sedan tas nya prover igen precis innan leveranserna och denna gång utvärderas även färgen efter tillagning.

Mg 8935 Small

 

Kontrollsystem

 

På global nivå

Farm Frites övervakningsprogram har implementerats för att utföra kontroller på alla potatisland varje vecka under odlingssäsongen. Vi använder en särskild checklista under dessa kontroller. Tack vare detta kan vi planera gödnings- och bevattningsaktiviteter samt även förebygga sjukdomar och andra defekter.

Vi använder en stor mängd moderna tekniker för att garantera en effektiv användning av vatten, gödningsmedel och bekämpningsmedel:

  • Vi kontrollerar jordens fuktighetsgrad med sensorer för att optimera bevattningsprogrammet.
  • Vi kontrollerar risken för sjukdomar och minskar användningen av bekämpningsmedel genom att använda väderstationer i kombination med ett DSS-system (Decision Support System).

 

Västeuropa

Det är av största vikt att potatisarna kan spåras. Programmet Crop-R är perfekt för att garantera denna spårbarhet: odlarna matar in sina land i detta program för att potatislanden ska kunna kartläggas med mappning in i minsta detalj.

Vi övervakar nivåerna av gödningsmedel i jorden, grödorna och potatisarna med hjälp av sensorer. Detta gör att vi kan optimera tillämpningen av gödningsmedel.

Bodemsensor Small