Råvaror, produktion och matavfall

99,8 % av allt vårt avfall återanvänds. Endast en mycket liten del av vårt avfall skickas till förbränning. Och vi tar till och med vara på energin vid förbränningen. 50 % av vårt avfall används som mat till boskap eller som råvaror inom andra branscher. Resten rötas eller komposteras. Ungefär 1 % återvinns.

 

Energie

 

Få mer information i vår Hållbarhetsrapport 2022.