Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser förblir ungefär desamma

Vi har räknat ut det totala koldioxidavtrycket för alla våra fabriker, verksamheter relaterade till potatisodling, transporter och andra inköpta material. De utsläpp som är relaterade enbart till användningen av elförbrukning och naturgas i våra fabriker jämfördes med utsläppen från 2012 och de var ungefär desamma, runt 232 kg koldioxid per ton färdiga produkter. Vi kommer att fortsätta att mäta och rapportera in vårt totala koldioxidavtryck för att kunna hitta områden där vi kan förbättra oss i leveranskedjan.

 

Mg 1 Extreme Hdr

 

Få mer information i vår Hållbarhetsrapport 2022.