Jan Maes

Jan Maes, från Lommel, Belgien - staden där en av Farm Frites produktionsanläggningar ligger - har jobbat på kvalitetsavdelningen i nästan ett år. Den officiella benämningen på hans befattning är ”projektingenjör med ansvar för kvalitetssäkring”. ”Det låter helt klart väldigt coolt”, säger han själv.

”På denna nya befattning har jag ansvar för en rad kvalitetsrelaterade projekt”, förklarar Jan. ”Tillsammans med projektgruppen undersöker jag till exempel de aktuella planerna och använder riskanalyser för att i förväg försöka uppskatta eventuella risker relaterade till livsmedelssäkerhet. Längre fram i processen kan jag sedan använda HACCP-analyserna och -rutinerna, om så krävs. Mindre projekt och fortbildning hamnar också ofta på mitt bord. Jag ser mig själv som en riktig mångsysslare på kvalitetsavdelningen.”

Jan

”Farm Frites är ett helt fantastiskt företag där jag verkligen kan känna den perfekta balansen mellan drivkraften i en familjeägd koncern och viljan - men också visionen - att bli branschledande på global nivå. Jag har bara arbetat här i ett år men jag har redan tidigare arbetat inom potatisbranschen, så att börja arbeta för ett företag som arbetar med potatisförädling kändes lite som att komma hem. Och som en person som är född och uppvuxen i Lommel så är det en fantastisk bonus att hitta allt detta direkt utanför tröskeln!”

”Mitt jobb på Farm Frites är så speciellt tack vare dess mångsidighet. Å ena sidan deltar jag i många olika arbetsuppgifter ute på själva produktionsgolvet men jag får även in väldigt varierande projekt på mitt skrivbord. Och de olika projekten är också väldigt olika varandra. Det finns inte två arbetsdagar som är lika.”

”Under det senaste året har jag övervakat installationen av ny utrustning med tillhörande HACCP-analyser. Bland den nya utrustningen märks bland annat en längdsorteringsmaskin och en ny formmaskin. Dessutom har jag utvecklat en ny rutin för att kunna ta itu med krishantering på fabriken i Lommel. Andra projekt inkluderar utvecklingen av en ny rutin som klart och tydligt förklarar de föreskrifter som underleverantörer och tredje part måste följa när de utför arbete på vår anläggning. Som en del av denna nya rutin har vi även tagit fram en utbildningskurs som underleverantörer och tredjeparter måste genomgå varje år från och med i år. Dessa utbildningstillfällen kommer att hållas i de helt nya utbildningslokalerna som ligger i vår mottagningsdel.”

”Det första du lägger märke till på Farm Frites är den proaktiva mentaliteten samt den lojalitet och villighet att hjälpa till som medarbetarna uppvisar.”

”Även om vi alla ställs inför utmaningar då och då så är alltid stämningen på arbetsplatsen på topp! Många av mina kollegor har arbetat länge på Farm Frites och de är alltid villiga att ta sig tid att dela med sig av sina stora kunskaper och erfarenheter. En av mina arbetskamrater jämför ibland Farm Frites med en stor damm. Om du alltid har en proaktiv attityd så kan du simma runt och njuta av den under en väldigt lång tid.”