Produktsäkerhet och -kvalitet

Vi arbetar alltid hårt för att upprätthålla högsta möjliga standard vad gäller livsmedelssäkerhet och kvalitet för våra produkter. Detta ledde till noll offentliga återkallelser under 2016 och minskade antalet klagomål med nästan 10 %. Dessutom utfördes ett stort antal säkerhets- och kvalitetsgranskningar av kunder och tredje part på våra fabriker, samtliga med framgångsrika resultat.

Duurzaamheid Verpakkingen

 

Få mer information i vår Hållbarhetsrapport 2017.