Bidvest Chile

Bidvest Chile är ett dotterbolag till Bidvest International, ett sydafrikanskt bolag som är noterat på börsen i Johannesburg (JSE; Johannesburg Stock Exchange). Detta bolag är den näst största distributören av livsmedelstjänster i världen.

Bidvest har varit verksamma i Chile sedan 2012 då de köpte upp två lokala distributörer via en förvärvsstrategi. ”Som en komplett distributör av livsmedelstjänster har vi möjlighet att leverera produkter med tre olika temperaturer i samma lastbil”, säger Gabriel Abramovicz, VD på Bidvest.
”Vi fokuserar framgångsrikt på leveranser av typen ’one stop shop’”.
 
”Pommes frites är en av våra största produktkategorier. Bidvest distribuerar dagligen över 21 ton pommes frites över hela Chile och kör ut produkter till allt från restauranger till stora snabbmatskedjor. Chile är ett väldigt långsmalt land i Sydamerika och därför kör vår lastbilspark med 50 lastbilar över 200 mil varje dag för att kunna leverera varor till våra kunder på ett effektivt sätt.”

Camion Alta

”Vi har jobbat med Farm Frites under de tre senaste åren. Vi är väldigt nöjda med samarbetet som vi har med gruppen från Farm Frites. De har en bra kundserviceenhet i São Paulo i Brasilien. Produkternas kvalitet och enhetlighet har varit nyckeln till att kunna behålla och förnya kontrakten med våra stora kunder. Även om vi ställs inför ett antal utmaningar på grund av olika klimathot så har Farm Frites alltid levt upp till våra förväntningar och löst alla problem. Tack vare detta har kontinuiteten blivit en av våra styrkor på den inhemska marknaden.”

Bidvest 236