Hållbarhetsrapport för 2017

I den här rapporten vill vi informera dig om alla aktiviteter som ägde rum på Farm Frites under 2017. Omfånget är Holding Farm Frites BV och dess dotterbolag samt Farm Frites International BV samt våra joint ventures i Polen och Egypten. Denna rapport har utformats enligt Core-alternativet i standarderna från GRI (Global Reporting Initiative).

Du kan läsa rapporten för 2017 här.

kategori