Uttalande gällande akrylamid

Vad är akrylamid?

Akrylamid är ett ämne som bildas naturligt när stärkelserika produkter hettas upp till höga temperaturer (över 120 °C). Exempel på produkter som innehåller akrylamid är friterade potatisprodukter som pommes frites och chips, kaffe, pepparkakor, frukostflingor, bröd (särskilt rostat bröd), kakor och kex. Ju högre sockerinnehållet är i dessa produkter, desto större är risken för att det bildas akrylamid.

Vad finns det för risker med akrylamid?

Under 2015 utfördes grundlig forskning på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gällande riskerna med akrylamid. Testerna visade att akrylamid är skadligt för djur. Trots det faktum att forskning gällande effekterna av akrylamid på människor hittills är mycket begränsad så tror experterna, på grundval av de tester som genomfördes på djur, att intaget av akrylamid hos människor också kan vara skadligt och att det kan leda till ökad risk för cancer. Vi övervakar noggrant utvecklingen gällande dessa studier och kommer att vidta åtgärder om så krävs.  

Vad får den nya rättsliga ramen om akrylamid för inverkan?

Enligt EU-kommissionen är nivån av akrylamid i livsmedel för hög för närvarande. Från och med den 11 april 2018 och framåt gäller nya förordningar som har för avsikt att minska dessa nivåer. Dessa förordningar gäller för alla cateringverksamheter och livsmedelstillverkare. När det gäller pommes frites får akrylamidhalten inte överstiga 500 mikrogram per kilo.

Uppfyller Farm Frites de kriterier som anges i EU:s nuvarande rättsliga förordningar?

Farm Frites uppfyllde redan de nya normerna och dessutom med råge: vi stödjer till fullo de nya europeiska standarderna. Vår verksamhet uppfyller kraven och de produkter vi säljer på marknaden ligger gott och väl inom ramen för de så kallade referensnivåerna (BML, Benchmark Levels).

Vad gör Farm Frites för att minimera de risker som orsakas av akrylamid?

  • Vi använder endast potatisar med låg sockerkoncentration till våra produkter.
  • När potatis förvaras i allt för låga temperaturer så ökar sockerhalten i dem rejält. Detta leder till att akrylamid bildas snabbare när potatisarna lagas till i ugn eller friteras. Hos oss på Farm Frites förvarar vi våra potatisar búnder väl kontrollerade förhållanden för att hålla bildandet av socker under kontroll.  
  • Vi har en väldigt strikt urvalspolicy ”redan vid dörren”: alla potatisleveranser kontrolleras noggrant för att upptäcka färgdefekter och andra problem och de sållas ut redan innan de kommer in på anläggningarna.
  • Under produktionsprocessen tvättas de hela potatisarna och sedan vitkokas de tillskurna pommes fritesen. Under denna process sugs den mesta delen av sockret ut. Detta är den mest effektiva metoden för att minska sockerhalten så mycket som möjligt

 Vad kan jag själv göra för att undvika riskerna med akrylamid?

Det är nästan omöjligt att helt undvika riskerna med akrylamid. Men var noga med att följa anvisningarna för att förbereda och fritera potatisarna. Detta minskar akrylamidnivåerna rejält.

Friteringsanvisningarna på alla förpackningar från Farm Frites verifieras dagligen under produktionskontrollerna. Vi är 100 % övertygade om att våra pommes frites får rätt textur och att de blir smakrika och krispiga samt får en vackert, gyllenbrun färg om man bara följer friteringsanvisningarna som står på paketet. Högkvalitativa produkter är vår största tillgång. Det är därför som vi hela tiden förbättrar varje litet steg i produktionsprocessen. Vi vidtar omedelbara åtgärder om vi upptäcker minsta lilla tecken på att justeringar måste göras i processen vad gäller krispighet, textur, smak eller färg.

Icke desto mindre är Farm Frites produkter alltid halvfärdiga produkter. Det är därför som vi tycker det är viktigt att informera våra slutanvändare om friteringsprocessen. Vi vill att alla ska kunna njuta av perfekt friterade pommes frites, utan att behöva oroa sig för någonting!

Det är därför som vi regelbundet anordnar utbildningskurser på Farm Frites för att hjälpa och informera våra kunder så mycket som möjligt. För fler tips och mer information kan våra kunder och slutanvändare titta på våra ”gyllene regler för fritering” eller besöka webbplatsen www.goodfries.eu. Webbplatsen är ett initiativ från EUPPA (European Potato Processors' Association).

 

Har du frågor?

Skicka ett e-brev till oss på Questionnaires@farmfrites.com